Welcome to Maynooth University Student Residences

Academic Year 2023 2024

A full schedule of booking events for all student categories can be found HERE

For details of how to book a room in Student Residence on Campus for Academic Year commencing September 2023-2024 please click on your own Student Cohort below: 

NEW FIRST YEARS VIA CAO 

NEW POSTGRADUATES

NEW INTERNATIONAL STUDENTS

STUDENTS WITH ADDITIONAL NEEDS / DISABILITY

CONTINUING STUDENTS

 

STUDENT RESIDENCES ON CAMPUS

Maynooth Student Residences offers full time registered students of Maynooth University and St Patrick's College Maynooth  a licenced rental arrangement.  Please consider carefully all your options before booking a term time room in the Student Residences.  The offering we make, is a 7 days per week rental agreement under Licence for the full academic year, commencing in September and ending in early June annually.  A portion of rent is paid up front and cancellations are accepted with 28 days notice for which period rent is charged in full.

It is understood that a University education is a serious financial commitment in these challenging times and it is important to note that there are alternative options available to living full time and paying some rent up front on Campus in Student Residences - theses include;
1.            block booking a room on the South Campus for 1-2 days each week www.maynoothcampus.com This is operated by MCCA front.desk@mu.ie
2.            contact the Home Finder Service at MU Student Services homefinder.service@mu.ie who may be able to advise if local landlords/host families are offering rooms for specified dates booking https://www.maynoothuniversity.ie/student-services/Homefinder
3.            Consider Commuting where the commute is reasonable. Maynooth University Transport Guide.   

Take a virtual tour of the Student Residences accommodation by clicking  HERE

During Covid19 every resident is asked to play their part in keeping everyone who lives on campus as safe as possible. The residential community will be relying on your sense of responsibility to stay safe. This will include keeping yoursef up to date with university protocols and advice and government guidelines and restrictions and making sure that if you develop symptoms that you take appropriate action immediately.  For more on this please click HERE

 

--------------------------------------------------

An Bhliain Acadúil 2023-2024

 
Le haghaidh sonraí faoi cathain agus conas seomra a chur in áirithe don Bhliain Acadúil a thosóidh i mí Mheán Fómhair 2023 cliceáil le do thoil ar an gcatagóir mic léinn thíos a bhaineann leatsa:

MIC LÉINN REATHA

MUINTIR NA CHÉAD BHLIANA AG TEACHT ISTEACH TRÍD AN CAO 

IARCHÉIMITHE NUA

MIC LÉINN IDIRNÁISIÚNTA NUA

MIC LÉINN LE RIACHTANAIS SA BHREIS/ FAOI MHÍCHUMAS

http://front.desk@mu.ie

ÁRAIS CHÓNAITHE NA MAC LÉINN AR CHAMPAS

Fáilte go dtí na leathanaigh gréasáin le haghaidh Árais Chónaithe na Mac Léinn.

 
Cuireann Árais Chónaithe na Mac Léinn socrúchán cíosa ceadúnaithe ar fáil do mhic léinn cláraithe go lánaimseartha in Ollscoil Mhá Nuad agus i gColáiste Phádraig, Maigh Nuad. Bí cinnte le do thoil go bhfuil do chuid roghanna go léir fiosraithe agat roimh duit seomra le linn an téarma a chur in áirithe in Árais na Mac Léinn. Cuirimid tairiscint ar fáil do shocrúchán cíosa do sheacht lá na seachtaine faoi Cheadúnas don bhliain acadúil iomlán, ag tosnú i mí Mheán Fómhair agus ag críochnú go luath i mí an Mheithimh gach bliain. Íoctar cuid den chíos ag an tús ar fad agus glactar le cealúcháin má fhógraítear ocht lá déag roimhe ré iad, tréimhse ina ngearrfar an cíos ina iomlán. 
 
Tuigtear gur ceangaltas airgeadais ollmhór é oideachas Ollscoile na laethanta dúshlánacha seo ach ní mór a chur san áireamh go bhfuil roghanna eile ar fáil seachas bheith i do chónaí go lánaimseartha ar Champas in Árais Chónaithe na Mac Léinn agus bheith ag íoc as ag tús na bliana – lena n-áirítear;
1. seomra a chur in áirithe mar bhloc ar an gCampas Theas le haghaidh 1-2 lá gach seachtain www.maynoothcampus.com Tá sé seo á láimhseáil ag MCCA front.desk@mu.ie
2. dean teagmháil leis an tSeirbhís Aimsithe Lóistín ag Seirbhísí Mac Léinn OMN homefinder.service@mu.ie mar tá seans ann go mbeadh a fhios acu má tá tiarnaí talún áitiúla/ teaghlaigh óstacha ag cur seomraí ar fáil le haghaidh dátaí áirithe. https://www.maynoothuniversity.ie/student-services/Homefinder
3. déan do mhacnamh ar Chomaitéireacht nuair is réasúnta an rud a bheadh ann. Maynooth University Transport Guide.   

Téigh ar thuras fíorúil den lóistín atá ar fáil mar chuid d’Árais Chónaithe na Mac Léinn trí chliceáil ANSEO