The International Office extends a warm welcome to our global partners and to all visitors to our website. In addition to welcoming students and academics from all over the world, we collaborate with universities, research institutes and industry partners on all continents to internationalise teaching and research, to facilitate work placement and to create opportunities for student and staff mobility . We invite prospective students to consider studying at Maynooth for a study abroad semester or academic year, for a full-degree programme at undergraduate or postgraduate level or to study at one of our world-class research institutes. Please explore the opportunities, facilities and supports available to you in these pages. We look forward to joining you on your journey to success.
For our incoming January 2017 students please find your orientation presentation here: Presentation January 2017


Cuireann an Oifig Idirnáisiúnta fáilte mhór roimh ár bpáirtithe domhanda agus roimh gach duine a thugann cuairt ar ár suíomh gréasáin. Cuirimid fáilte roimh mhic léinn agus roimh acadóirí ó áiteanna ar fud na cruinne. Comhoibrímid le hollscoileanna, le hinstitiúidí taighde, agus le páirtithe san earnáil tionsclaíochta sna hilchríocha ar fad chun deiseanna idirnáisiúnta a chruthú do theagasc,  do thaighde agus do shocrúcháin oibre chomh maith le deiseanna soghluaisteachta do mhic léinn agus do bhaill foirne.
Cuirimid fáilte roimh mhic léinn ionchasacha machnamh a dhéanamh ar staidéar a dhéanamh in Ollscoil Mhá Nuad, téarma a chaitheamh anseo nó céim iomlán a bhaint amach, ag leibhéal fochéimeiarchéime, nó dul ag obair inár n-institiúidí taighde den scoth fiú.
Tugtar spreagadh do mhic léinn tréimhse staidéir nó socrúchán oibre thar lear a chur i gcrích mar chuid dá staidéar acadúil. Molaimid duit taighde a dhéanamh ar na deiseanna, na háiseanna agus na tacaíochtaí atá luaite sna leathanaigh seo. Táimid ag súil go mór le bheith in éineacht leat agus tú ar do thuras chun do chumas a bhaint amach.