The International Office extends a warm welcome to our global partners and all visitors to our website. We welcome students and academics from all over the world, and collaborate with universities, research institutes, and industry partners on all continents to internationalise teaching, research, work placement, and student and staff mobility opportunities.

We invite prospective students to consider studying at Maynooth for a visiting term or a full degree, at undergraduate or postgraduate level, or indeed to work with our world-class research institutes.

Current Maynooth University students are encouraged to incorporate a period of study or work placement abroad into their academic study. Please explore the opportunities, facilities and supports available to you in these pages. We look forward to joining you on your journey to success.

Cuireann an Oifig Idirnáisiúnta fáilte mhór roimh ár bpáirtithe domhanda agus roimh gach duine a thugann cuairt ar ár suíomh gréasáin. Cuirimid fáilte roimh mhic léinn agus roimh acadóirí ó áiteanna ar fud na cruinne. Comhoibrímid le hollscoileanna, le hinstitiúidí taighde, agus le páirtithe san earnáil tionsclaíochta sna hilchríocha ar fad chun deiseanna idirnáisiúnta a chruthú do theagasc,  do thaighde agus do shocrúcháin oibre chomh maith le deiseanna soghluaisteachta do mhic léinn agus do bhaill foirne.
Cuirimid fáilte roimh mhic léinn ionchasacha machnamh a dhéanamh ar staidéar a dhéanamh in Ollscoil Mhá Nuad, téarma a chaitheamh anseo nó céim iomlán a bhaint amach, ag leibhéal fochéimeiarchéime, nó dul ag obair inár n-institiúidí taighde den scoth fiú.
Tugtar spreagadh do mhic léinn tréimhse staidéir nó socrúchán oibre thar lear a chur i gcrích mar chuid dá staidéar acadúil. Molaimid duit taighde a dhéanamh ar na deiseanna, na háiseanna agus na tacaíochtaí atá luaite sna leathanaigh seo. Táimid ag súil go mór le bheith in éineacht leat agus tú ar do thuras chun do chumas a bhaint amach.