X

From 2019 activities of the Commercialisation Office and Business Incubation Centre (BIC) are coming together under the MaynoothWorks brand to deliver an integral approach to Knowledge Transfer, Enterprise Partnership and Entrepreneurship Innovation


Commercialisation at Maynooth University: making it easy for companies to engage and successfully exploit University created Intellectual Property.
We are focused on ensuring a professional and efficient approach to the commercialisation of research and continue to be supported by Enterprise Ireland and Knowledge Transfer Ireland under the Technology Transfer Strengthening Initiative. We are part of a technology transfer consortium, an alliance led by Maynooth University in partnership with Waterford Institute of TechnologyAthlone Institute of Technology and Institute of Technology Carlow.

Tráchtálaíocht ag Ollscoil Mhá Nuad: córas a thugann an deis do chuideachtaí leas a bhaint as Maoin Intleachtúil atá cruthaithe ag an Ollscoil.
Cinntímid go bhfuil cur chuige ann i leith tráchtálaíocht taighde, cur chuige atá proifisiúnta agus éifeachtúil. Tugann Fiontraíocht Éireann tacaíocht leanúnach dúinn mar chuid den Tionscnamh um Aistriú na Teicneolaíochta a Threisiú. Táimid mar chuid de chuibhreannas aistriú teicneolaíochta, comhaontas atá á stiúradh ag Ollscoil Mhá Nuad i gcomhpháirtíocht le Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge, hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain agus Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach.