Oifig na Gaeilge 

I measc na bpríomhfhreagrachtaí an Oifigigh Ghaeilge tá:

  • comhordú gníomhaíochtaí Gaeilge na hOifige,
  • pleananna oibriúcháin agus tuarascálacha na hOifige a ullmhú,
  • monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn na Gaeilge san Ollscoil,
  • comhairle a thabhairt don Ollscoil maidir lena dul chin cinn.

Tacaíonn an tOifigeach Gaeilge maidir le húsáid na Gaeilge sna ranna acadúla agus riaracháin, cabhrú le ranna an Ghaeilge a úsáid ar shuímh ghréasáin, foilseacháin, foirmeacha agus cáipéisíocht eile. Tacaíonn an ról seo le gníomhachtaí agus iad a chomhordú le húsaid na Gaeilge a spreagadh i measc fhoireann agus mhic léinn na hOllscoile.

Is iad uaireanta oibre na hoifige ná: Dé Luain go dtí Dé Céadaoin 9r.n. go 5.30i.n.

Is féidir dul i dteagmháil leis an Oifigeach ar ríomhphost: oifig.nagaeilge@mu.ie nó ar an bhfón 708 6133.