Maynooth Access Programme

The Maynooth Access Programme encourages under-represented groups to enter third level and provides these groups with support through their time at Maynooth. These groups include under-represented school leavers, mature students, students with disabilities, travellers and refugees.

We aim to encourage these under-represented groups to consider Higher Education as a real option and  provide access routes and post entry supports.

The supports are personal, academic and financial in nature and are designed to promote confidence and independence.

Please note that the process and criteria for the Student Assistance Fund in 2014-2015 have been revised.

Clár Rochtana Ollscoil Mhá Nuad

Tugann Clár Rochtana Ollscoil Mhá Nuad spreagadh do ghrúpaí atá ar ghannionadaíocht ag an tríú leibhéal a bheith rannpháirteach san ardoideachas. Cuireann an clár tacaíocht ar fáil do na grúpaí seo agus iad ag freastal ar Ollscoil Mhá Nuad; lucht fágála scoile, mic léinn aibí, mic léinn atá faoi mhíchumas, baill den lucht siúil agus dídeanaithe san áireamh.

Tá sé mar aidhm againn spreagadh a thabhairt do na grúpaí seo machnamh a dhéanamh ar an ardoideachas agus bealaí isteach agus tacaíocht iariontrála a chur ar fáil dóibh.
Cuirtear tacaíocht phearsanta, acadúil agus airgeadais ar fáil chun muinín agus neamhspleáchas a chur chun cinn.