Ranganna Gaeilge do Mhic Léinn OMN / Irish Classes for MU Students

The Centre for Irish Language runs Irish-language evening courses for MU students at various levels, from beginners to advanced. Based on TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge) syllabuses, these courses are specifically designed for adult learners. Applicants are advised to read the guidelines carefully with regards to choosing a suitable level.  These courses fill up very quickly and interested students are advised to register promptly when the system opens. Courses for continuing students from Semester 1 and for new students will commence in Week 1 of Semester 2. MU students can register here now.  Fees are non-refundable unless there are medical reasons for withdrawal (medical cert will be required).

Reáchtálann Lárionad na Gaeilge ranganna oíche Gaeilge do mhic léinn Ollscoil Mhá Nuad ag leibhéil éagsúla. Bunaithe ar shiollabais TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge), tá na cúrsaí seo dírithe ar fhoghlaimeoirí fásta. Moltar d'iarrthóirí na treoirlínte maidir le conas leibhéal oiriúnach a roghnú a léamh go cúramach.   Líontar na háiteanna sna cúrsaí seo go tapaidh agus moltar do mhic léinn a bhfuil spéis acu clárú chomh luath agus is féidir nuair a fhógrófar iad.  Cuirfear tús le cúrsaí do mhic léinn a rinne cúrsaí i Seimeastar 1 agus do mhic léinn nua an chéad seachtain de Sheimeastar 2. Tá an córas clárúcháin ar oscailt anseo anois Ní chuirfear aisíocaíochtaí ar fáil ach amháin má tharraingíonn mac léinn siar ón gcúrsa ar chúiseana sláinte (beidh teastas dochtúra ag teastáil).