Tá cúrsaí fochéime, iarchéime agus seachtracha Lárionad na Gaeilge Ollscoil Mhá Nuad bunaithe ar na modhanna nua-aimseartha is éifeachtaí agus is éifeachtúla teagaisc agus foghlama le go mbeidh an t-eolas agus na scileanna ag ár gcéimithe le barr feabhais a bhaint amach ina réimse léinn.  Seo iad na cúrsaí ar fad atá á dtairiscint againn faoi láthair:

An Dioplóma i Múineadh na Gaeilge (Foghlaimeoirí Fásta) -  Iarratas DMG 2018
An Dioplóma Iarchéime / MA san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (Ar Líne)
Teastas i nGaeilge, Stair agus Cultúr Comhaimseartha na hÉireann (Páras)
Ranganna Gaeilge do Fhoireann OÉ Má Nuad
Ranganna do Mhic Léinn OÉ Má Nuad (LASP)
Ranganna Teanga don Phobal

Cuireann Lárionad na Gaeilge​ ceardlanna teanga ar fáil do Roinn na Nua-Ghaeilge.  

Is féidir tuairiscí ó roinnt iarchéimithe a léamh anseo.