Tá cúrsaí fochéime, iarchéime agus seachtracha Lárionad na Gaeilge Ollscoil Mhá Nuad bunaithe ar na modhanna nua-aimseartha is éifeachtaí agus is éifeachtúla teagaisc agus foghlama le go mbeidh an t-eolas agus na scileanna ag ár gcéimithe le barr feabhais a bhaint amach ina réimse léinn.  Seo iad na cúrsaí ar fad atá á dtairiscint againn faoi láthair:

An Dioplóma Iarchéime / MA san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (Ar Líne)
Dianchúrsa i Scríobh na Gaeilge
Teastas i nGaeilge, Stair agus Cultúr Comhaimseartha na hÉireann (Páras)
Ranganna Gaeilge do Fhoireann OÉ Má Nuad
Ranganna do Mhic Léinn OÉ Má Nuad (LASP)
Ranganna Teanga don Phobal

Táimid ag obair faoi láthair ar theastas nua ar líne in oiliúint múinteoirí Gaeilge do fhoghlaimeoirí fásta.  Tá súil againn go mbeidh an chéad chuid den obair seo á seoladh i Meán Fómhair 2020.  Cuir ríomhphost chugainn ag teanga@mu.ie más maith leat eolas faoin gcúrsa seo a fháil.  

Cuireann Lárionad na Gaeilge​ ceardlanna teanga ar fáil do Roinn na Nua-Ghaeilge.  

Is féidir tuairiscí ó roinnt iarchéimithe a léamh anseo.