Fáilte go Lárionad na Gaeilge

Fáilte go Lárionad na Gaeilge!  Is é misean Lárionad na Gaeilge an dea-chleachtas agus an nuálaíocht i múineadh agus i measúnú na Gaeilge a chur chun cinn, trí na gnéithe éagsúla dár gcuid oibre:  

 

Welcome to the Centre for Irish Language

Welcome to Lárionad na Gaeilge!  The Centre for Irish Language strives to promote and advance excellence and innovation in the teaching and assessment of Irish, through the various aspects of our work: