Centre for Irish Language: Research, Teaching and Testing

Maynooth University 
Maynooth
Co. Kildare
Ireland

Lárionad na Gaeilge: Taighde, Teagasc agus Tástáil​

Ollscoil Mhá Nuad
Maigh Nuad
Co. Chill Dara
Éire

Tel/Teil: + 353 1 708 3737
Fax/Facs: +353 1 708 6499

Email/Ríomhphost: larionad.gaeilge@mu.ie 

Má bhaineann do cheist le TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge), cuir ríomhphost chuig teanga@mu.ie