Irish classes for the General Public

Reáchtálann Lárionad na Gaeilge ranganna oíche Gaeilge ag leibhéil éagsúla don phobal i gcoitinne. Ritheann gach cúrsa ar feadh fiche seachtain, go hiondúil ar feadh deich seachtaine roimh an Nollaig agus deich seachtaine ina dhiaidh sin.

Maynooth University Centre for Irish runs Irish language evening classes at various levels for the general public. Each course runs for twenty weeks, generally for ten weeks before Christmas and ten weeks after.