Ranganna d’Fhoireann na hOllscoile / Classes for Staff 

Cuireann Lárionad na Gaeilge cúrsaí Gaeilge ar líne ar fáil d’fhoireann na hOllscoile gach bliain. Ritheann gach cúrsa ar feadh fiche seachtain, go ginearálta ar feadh deich seachtaine roimh an Nollaig agus deich seachtaine ina dhiaidh sin. 

Maynooth University Centre for Irish runs Irish language evening classes at various levels for Maynooth University staff every year. Each course runs for twenty weeks, generally for ten weeks before Christmas and ten weeks after.