Tá áthas ar Lárionad na Gaeilge go mbeidh cúrsa nua – Teastas i Múineadh na Gaeilge d’Fhoghlaimeoirí Fásta (ar líne) – ag tosú i mí Mheán Fómhair 2020.
 
Cúrsa ar líne a bheidh anseo agus beidh sé oiriúnach dóibh siúd atá ag múineadh na Gaeilge aon áit ar domhan (múineadh ar líne san áireamh).  Beidh ábhar an chúrsa á sheachadadh ar líne – freastalóidh rannpháirtithe ar cheardlanna agus ar chruinnithe ar líne chun tacú leo dul i ngleic leis an ábhar. Beidh cleachtadh teagaisc á dhéanamh ag rannpháirtithe mar chuid den chúrsa chomh maith – beidh 30 uair an chloig teagaisc le déanamh i suíomh aosoideachais. Beidh an cúrsa oiriúnach dóibh siúd atá ag múineadh ar líne chomh maith.Beidh deis ag rannpháirtithe an chúrsa a bheith ag obair le meantóir a thabharfaidh cabhair agus aiseolas dóibh maidir lena gcuid teagaisc.
 
Beidh suíomh gréasáin á sheoladh i 2020 chun tacú leis an gcúrsa, ach idir an dá linn, tá eolas anseo mar gheall ar an gcúrsa agus mar gheall ar an bpróiseas iontrála.
 
Ceisteanna coitianta
 
Cé air a bhfuil an cúrsa dírithe?
 
Tá an cúrsa seo oiriúnach d’éinne atá ag múineadh na Gaeilge do dhaoine fásta. Tá sé oiriúnach dóibh siúd nach bhfuil aon taithí teagaisc acu, dóibh siúd ar bheagán taithí, agus dóibh siúd atá ag múineadh na Gaeilge le fada ach atá ag iarraidh cur lena gcuid scileanna - go mór mór agus iad ag múineadh ar líne.
 
An cúrsa Gaeilge é?
 

Ní cúrsa Gaeilge é an cúrsa seo. Is cúrsa é i múineadh na Gaeilge – pléifidh an cúrsa le modheolaíochtaí teagaisc, leis an dea-chleachtas i múineadh teangacha agus le scileanna praiticiúla don seomra ranga. Beidh ar iarrthóirí a léiriú go bhfuil caighdeán ar leith Gaeilge acu chun go mbeidh siad i dteideal áit a fháil ar an gcúrsa. Chuige sin, beidh scrúdú iontrála (scríofa agus cainte) agus agallamh i gceist. Beidh an scrúdú / agallamh ar siúl i Má Nuad ar an 23 Meitheamh agus ar an 27 Meitheamh (agus ar líne chomh maith d’éinne nach féidir leo teacht go Má Nuad). Beidh an scrúdú bunaithe ar scrúdú TEG B2 (Meánleibhéal 2).

 
Cén fhad a bheidh an cúrsa?
 
Tosóidh an cúrsa i Meán Fómhair 2020 agus beidh sé ar siúl go dtí Meitheamh 2021.
 
An mbeidh cáilíocht agam?
 
Beidh teastas Ollscoile (Leibhéal 6) ó Ollscoil Mhá Nuad á bhronnadh orthu siúd a chomhlíonann an cúrsa go sásúil.
 
Cad atá i gceist leis an gcleachtadh teagaisc?

 
Beidh ar rannpháirtithe an chúrsa cleachtadh teagaisc 30 uair an chloig a chomhlíonadh. Is féidir na ranganna seo a bheith in aon áit ar domhan, a fhad is go bhfuil ceangal idirlín ann agus an trealamh cuí ar fáil chun gur féidir ‘cuairt’ a thabhairt ar an rang. Cuirfear ranganna ar líne san áireamh chomh maith. Beidh an deis ag gach múinteoir a bheith ag obair le meantóir a thabharfaidh ‘cuairt’ ar an rang agus a chuirfidh cabhair agus comhairle ar fáil mar gheall ar an teagasc.  Tá mionsonraí an chúrsa ar fáil anseo.  
 
Conas a gheobhaidh mé rochtain ar an gcúrsa?
 

Beidh ceangal idirlín agus ríomhaire nó iPad / táibléad ag teastáil chun páirt a ghlacadh sa chúrsa seo. Beidh ábhar an chúrsa ar líne, beidh ceardlanna agus cruinnithe ar líne á n-eagrú agus beidh ríomhaire/iPad/táibléad le ceamara ag teastáil chun páirt a ghlacadh sna cuairteanna ar an seomra ranga (nó tabharfar cuairt ar ranganna ar líne).
 
Cé mhéad a chosnóidh an cúrsa?
 
Beidh costas €400 ar an gcúrsa. 
 
Conas a chuirfidh mé isteach ar an gcúrsa? 

Is féidir cur isteach ar an gcúrsa trí www.pac.ie (cód MH83C). Má tá aon deacracht agat leis an bpróiseas iontrála déan teagmháil linn agus cabhróimid leat. Cuirfear gach eolas ar fáil faoin agallamh / scrúdú iontrála nuair a bheidh na hiarratais próiseáilte againn.

Cad iad na spriocdhátaí?  

Is é an 10 Meitheamh an spriocdháta iontrála. Beidh scrúdú iontrála ar siúl ar líne ag deireadh mhí an Mheithimh

Teagmháil: Má tá aon cheist agat nó aon deacracht agat leis an bpróiseas iontrála déan teagmháil linn ag ailin.nichonchuir@mu.ie nó aisling.nibheachain@mu.ie