The Scéim Chónaithe consists of a block of 30 single ensuite rooms on Campus dedicated to students who wish to live together and use the Irish Language as their everyday spoken language. The community gets involved in a variety of Irish cultural activities which is organised by the group themselves and with the help of the Oifig na Gaeilge.

The goup can be selected from all the main student cohorts but demand is mainly from Continuing Students, New incoming First Year Students and Post Graduates.

Deirtear gur beatha teanga í a labhairt agus tá sé mar phríomhchuspóir againn go mbeadh an Ghaeilge go hiomlán ina beocht agus ina beatha anseo ar champas Ollscoil Mhá Nuad. Ceapadh an Scéim Chónaithe ar an gcéad lá riamh chun pobal Gaelach agus caidreamh ár mac léinn leis an nGaeilge a fhás agus fhorbairt agus is ag dul ó neart go neart atá sí ó shin i leith. Bíonn idir chainteoirí dúchais agus fhoghlaimeoirí scoile ina gconaí le chéile ar an Scéim chuile bhliain agus cuirtear fáilte roimh chách. Más rud é go bhfuil tú tiomanta don Ghaeilge agus go bhfuil tú díograiseach faoin nGaeilge a labhairt agus a chur chun cinn ar bhonn laethúil, déan machnamh dáiríre ar áit a ghnóthú duit féin ar Scéim na bliana seo chugainn.

How Can I Join?
Competition for rooms in the Scéim Chónaithe will be advertised after the Open Days annually.

The Schedule for the current year will be as set out below.

How it works:

  1. You fill an Expression of Interest for Scéim Chónaithe   (the competition for Continuing Students for 2022-2023 is now closed, if you fill the form as a contunuing student you will be held on a waiting list)
  2. Interviews will be held on 12 September 2022 for CAO and New Post Graduate applicants. Applicants  Invitations to interview will be sent by email following on from the shortlisiting from Expression of Interest stage once the form closes. This year the invitation to interview will be emailed to you on 9th September 2022.
  3. Place offers will be made by email 13 Sept 2022.
  4. Room booking will be by invitation via email on a 14 Sept 2022 at 10am. Usualy you will have  about an hour on the booking date to claim your room by making an online booking.
DATE EVENT ACTION FOR YOU
27 Aug 2022 Online Expression of Interest closes 17:00 Complete and submit this form before it closes
8th Sept 2022 CAO Round 1 Offers; 14:00   
9th Sept 2022 Invitation to Interview Email Watch for the email on your given inbox (check your spam if your dont see the email)
12 Sept 2022 Interview (In Person at Maynooth University Campus) Save the Date
13 Sept 2022 Email Offers to Scéim Chonaithe + Email Invitation from Residence Office to book your room online on 14 September. Watch for the email on your given inbox (check your spam if you dont see an email by 13:00)
14 Sept 2022 Booking Day (online) for your Scéim Room on Campus  At 10am book your room online.