Welcome! The Sociology Department and Centre for the Study of Politics are widely acknowledged as a centre of teaching and research excellence as well as an exemplar of public sociology and engagement. Find out about our research, our two exciting undergraduate degrees in Sociology and in Politics, our MA in Societies in Transition and our MSc in Social Research, as well as our M.Litt. and PhD programmes.

Fáilte romhat! Tá cáil fhorleathan bainte amach ag Roinn na Socheolaíochta agus ag an Ionad um Staidéar ar Pholaitíocht mar ionad bairr feabhais teagaisc agus taighde chomh maith le heiseamláir den tsocheolaíocht agus den rannpháirtíocht phoiblí. Faigh tuilleadh eolais faoinár gcuid taighde, faoin dá chéim nua sa tSocheolaíocht agus sa Pholaitíocht a bhfuil sceitimíní orainn fúthu, faoin Máistreacht Ealaíon i Sochaithe ag Aistriú agus faoin Máistreacht Eolaíochta sa Taighde Sóisialta, agus faoinár gcláir Mháistreachta Léinn agus Dhochtúireachta.

Read more in our Maynooth Sociology & Politics Overview  and hear from our staff members and students about studying sociology and politics at Maynooth University: