Welcome! The Sociology Department is widely acknowledged as a centre of teaching and research excellence as well as an exemplar of public sociology and engagement. Maynooth University is a distinctive and stimulating place to learn and to practice the craft of sociology and political analysis. It is our goal to make the year enlightening and interesting for you (and therefore for us). You can find out more about our exciting undergraduate, Masters and PhD programmes through the relevant pages on our website - and about what you can with a degree in Politics or Sociology, as well as the work of our Centre for the Study of Politics.

Fáilte! Aithnítear an Roinn Socheolaíochta go forleathan mar lárionad den scoth ó thaobh taighde agus teagasc, chomh maith le mar eiseamláir den rannpháirtíocht agus den tsocheolaíocht phoiblí.  Áit spreagthach faoi leith í an Roinn Socheolaíochta ag Ollscoil Mhá Nuad le bheith ag foghlaim agus le ceird na socheolaíochta agus anailís pholaitiúil a chleachtadh ar chaighdeán ard. Is é an sprioc atá againn ná go mbeadh an bhliain léargasach agus spéisiúil duit (agus, mar thoradh air sin, dúinne). Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoinár gcláracha corraitheacha fochéime, Máistreachta agus dochtúireachta ar na leathanaigh chuí ar ár suíomh gréasáin – agus faoin méid gur féidir leat é a dhéanamh le céim sa Pholaitíocht nó sa tSocheolaíocht, chomh maith leis an obair a dhéanann ár n-Ionad um Staidéar na Polaitíochta.

Read more in our Maynooth Sociology & Politics Overview  and hear from our staff members and students about studying sociology and politics at Maynooth University: