Welcome! The Sociology Department and Centre for the Study of Politics are widely acknowledged as a centre of teaching and research excellence as well as an exemplar of public sociology and engagement. Find out more in our Department of Sociology newsletter and check out our researchundergraduate degrees in sociology and politics and postgraduate degrees.

Fáilte! Tá cáil bainte amach ag Roinn na Socheolaíochta agus ag an Lárionad don Staidéar ar Pholaitíocht mar cheannáras don sármhaitheas teagaisc agus taighde chomh maith le heiseamláir den tsocheolaíocht agus rannpháirtíocht phoiblí. Faigh tuilleadh eolais i nuachtlitir Roinn na Socheolaíochta agus breathnaigh ar ár dtaighdeár bhfochéimeanna sa tsocheolaíocht agus polaitíocht agus ár n-iarchéimeanna.