Welcome To Maynooth University Registry

The University Registry is a key part of the administration of the university, and is responsible for a range of functions including:

 • Student Records and Registration : Maintaining accurate records of the academic progress of every student.
 • Examinations : Organizing university-managed examinations, and processing of student results
 • External Examiners : Managing the external examiners for courses and for individual research theses.
 • Academic Timetable : Planning and managing the academic timetable for the University
 • Curriculum Office : Managing the record of the academic curriculum, including the modules available, and the structure of academic courses and programmes.
 • Conferring : Organizing and managing conferring and awards ceremonies for graduates.
 • Student Vetting: Managing and operating the University student vetting process through the National Vetting Bureau’s eVetting system.

Cláraitheoireacht Ollscoil Mhá Nuad

Feidhmníonn Cláraitheoireacht Ollscoil Mhá Nuad mar chuid lárnach riaracháin na hollscoile, agus tá sí freagrach as feidhmeanna éagsúla,san áireamh:

 • Cuntais agus clárú na mac léin: Coinníonn an oifig seo cuntais chruinne d'fhobairt mhic léinn an choláiste.
 • Scrúduithe: Eagraíonn an oifig seo scrúduithe ollscoile, agus próiséalan an oifig torthaí mhic léinn an choláiste.
 • Scrúdaitheoirí seachtracha: Láimhséalann an oifig seo scrúdaitheoir seachtracha do chúrsaí agus do thaighde aonair.
 • Amchlár acadúil: Eagraíonn agus láimhseálann an oifig seo amchlar acadúil na hollscoile.
 • Oifig an curaclaim: Déanann an oifig seo láimhséail ar chuntasan churaclaim oifigiúil, na modúil ar fáil, agus struchtúr na gcúrsaí agus struchtúr na gcláracha, san áireamh.
 • Bronnadh céime: Eagraíonn agus láimhséalann an oifig seo bronnadh céime agus ócáidí céiliúrtha do chéimithe.
 • Grinnfhiosrúcháin do Mhic Léinn: Bainistíonn agus oibríonn próiseas grinnfhiosrúcháin na hOllscoile do mhic léinn tríd an gcóras ríomh-ghrinnfhiosraithe atá ag an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin.