Due to the Covid-19 virus the Examinations Office will be closed to visitors until further notice. 

We are available to answer your queries via telephone and email.

PhD Theses queries please email: research.theses@mu.ie

Contact details:
Telephone: 087 932 5566 & 087 994 9793
Email: exams.office@mu.ie


The Examinations Office is part of  the University Registry and administers the examination timetable. It is responsible for the central administration of the University written examinations. The academic year is semesterised with examinations held in Semester One (January) and Semester Two (May) with a Supplemental/Resit autumn session in August.  

To find out about the services we offer click on About us

Is cuid d’Oifig an Chláraitheora í an Oifig Scrúduithe, oifig a dhéanann riar ar na cláir ama acadúla agus ar chláir ama na scrúduithe. Is í an oifig seo atá freagrach as riarachán lárnach a dhéanamh ar scrúduithe na hOllscoile. Tá an bhliain acadúil roinnte i dhá sheimeastar. Reáchtáiltear na scrúduithe sa Chéad Seimeastar (Eanáir) agus sa Dara Seimeastar (Bealtaine). Reáchtáiltear seisiún athscrúdaithe i mí Lúnasa.

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait faoi na seirbhísí a chuirimid ar fáil, brúigh ar Eolas Fúinn