The Examinations Office is part of  the University Registry and administers the examination timetable. It is responsible for the central administration of the University written examinations. The academic year is semesterised with examinations held in Semester One (January) and Semester Two (May) with a Supplemental/Resit autumn session in August.  

We are happy to answer your queries by telephone on (01) 708 3820,  or by email:

General queries please emailexams.office@mu.ie

PhD/Research Masters queries please email: research.theses@mu.ie
Office Hours:

Monday to Thursday: 09:00 - 13:00 and 14:00 - 17:30

Friday: 09:00 - 13:00 and 14:00 - 17:00

To find out about the services we offer click on About us

Is cuid d’Oifig an Chláraitheora í an Oifig Scrúduithe, oifig a dhéanann riar ar na cláir ama acadúla agus ar chláir ama na scrúduithe. Is í an oifig seo atá freagrach as riarachán lárnach a dhéanamh ar scrúduithe na hOllscoile. Tá an bhliain acadúil roinnte i dhá sheimeastar. Reáchtáiltear na scrúduithe sa Chéad Seimeastar (Eanáir) agus sa Dara Seimeastar (Bealtaine). Reáchtáiltear seisiún athscrúdaithe i mí Lúnasa.

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait faoi na seirbhísí a chuirimid ar fáil, brúigh ar Eolas Fúinn