Examination results will be released on Friday 3rd July on a phased basis, please see our page Examination Results Information

For help or advice in understanding your exam results please contact the Exams Results Information Centre, details below:
 

Exam Results Information Centre (ERIC)
Dates Time Contact Details
Monday 6th to
Friday 25th July
(Monday to Fridays)
9.30am
to 
5.00pm
Exam Results Query Form 

  

The Examinations Office is part of  the University Registry and administers the examination timetable. It is responsible for the central administration of the University written examinations. The academic year is semesterised with examinations held in Semester One (January) and Semester Two (May) with a Supplemental/Resit autumn session in August.  

To find out about the services we offer click on About us

Is cuid d’Oifig an Chláraitheora í an Oifig Scrúduithe, oifig a dhéanann riar ar na cláir ama acadúla agus ar chláir ama na scrúduithe. Is í an oifig seo atá freagrach as riarachán lárnach a dhéanamh ar scrúduithe na hOllscoile. Tá an bhliain acadúil roinnte i dhá sheimeastar. Reáchtáiltear na scrúduithe sa Chéad Seimeastar (Eanáir) agus sa Dara Seimeastar (Bealtaine). Reáchtáiltear seisiún athscrúdaithe i mí Lúnasa.

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait faoi na seirbhísí a chuirimid ar fáil, brúigh ar Eolas Fúinn