Welcome to the Office of Student Records and Registration. We are responsible for the Registration of the entire Student Population and the subsequent maintenance and up-date of the Student Records Database system. We are located in the Central Registration Area on the ground floor of Humanity House.

Click on About Us for our range of services.

Fáilte go dtí an Oifig Taifead Mac Léinn agus Clárúcháin. Tá cúram orainn as Clárú na Mac Léinn uile agus as córas bunachar sonraí Thaifid na Mac Léinn a chothabháil agus a choimeád chun dáta. Táimid suite sa Lárlimistéar Clárúcháin ar bhunurlár Theacht na Daonnachta.

Cliceáil ar Mar gheall Orainn go bhfeice tú raon iomlán ár seirbhísí.