The Academic Advisory Office offers a convenient first point of contact for students who wish to seek advice or assistance with their general experience of University life. The office provides an ombudsman-like role for students who may be encountering difficulties in their programme of study.

The Academic Advisory offices are located on the first floor of Education House. Education House is located on North Campus of the University. Click here for an online map of the University.

Contact

You can contact the Academic Advisory Office by:

Academic Advisory Office Opening Hours

To make an appointment, please e-mail

advisory.office@mu.ie or phone (01) 708 3368.

Please Note:  During Term Time the office operates on an appointment only basis on Mondays and Thursdays, and on a drop in basis during hours below on Tuesdays and Wednesdays.  If you want an appointment please email at least two working days in advance.  Outside of term time the office operates on an appointment basis only.

PLEASE NOTE: January Office hours are by appointment only as it is out of term time.

Office Hours for January are by appointment only
 

Day 10.15 am - 12.15 pm 1pm - 2pm 2.15 pm - 4.15 pm
Monday BY APPOINTMENT ONLY Closed BY APPOINTMENT ONLY
Tuesday BY APPOINTMENT ONLY Closed BY APPOINTMENT ONLY
Wednesday BY APPOINTMENT ONLY Closed BY APPOINTMENT ONLY
Thursday BY APPOINTMENT ONLY Closed BY APPOINTMENT ONLY
Friday BY APPOINTMENT ONLY Closed BY APPOINTMENT ONLY

Please note the Office is closed on Fridays for Administration during the academic term.
 

Is í An Oifig Chomhairle Acadúil an chéad phointe teagmhála do mhic léinn a bhfuil comhairle nó cabhair ag teastáil uathu maidir lena n-eispéireas ar shaol na hOllscoile. Bíonn an oifig ag feidhmiú mar Ombudsman do mhic léinn a bhfuil deacrachtaí acu lena gclár staidéir. Tá an Oifig Chomhairle Acadúil lonnaithe ar an gcéad urlár in Áras an Oideachais. Tá Áras an Oideachais lonnaithe ar Champas Thuaidh na hOllscoile. Tá mapa den Ollscoil ar fáil ar líne.

 
Teagmháil
Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Chomhairle Acadúil:
Fón: (01) 708 3368
Facs: (01) 708 4523
Ríomhphost: advisory.office@mu.ie
 
Uaireanta Oscailte, An Oifig Chomhairle Acadúil
Is féidir coinne a dhéanamh trí ríomhphost a sheoladh chuig advisory.office@mu.ie nó ar an bhfón (01) 708 3368.