The Academic Advisory Office offers a convenient first point of contact for students who wish to seek advice or assistance with their general experience of University life. The office provides an ombudsman-like role for students who may be encountering difficulties in their programme of study.

The Academic Advisory offices are located on the first floor of Education House. Education House is located on North Campus of the University. Click here for an online map of the University.

Contact

You can contact the Academic Advisory Office by:

  • Telephone: (01) 708 3368
  • Fax: (01) 708 4523
  • Email: advisory.office@nuim.ie

Academic Advisory Office Opening Hours

To make an appointment, please e-mail advisory.office@nuim.ie or phone (01) 708 3368.

Office Hours for the week commencing Monday, 29th May  are as follows:​

Please Note:  The office will be closed for the week commencing 29th May, for Annual Leave and will re-open on Wednesday 7th June.
 

Day 09.45 am - 12.30 pm 1pm - 2pm 2.15 pm - 4.15 pm
Monday Closed for Annual Leave Closed Closed for Annual Leave
Tuesday Closed for Annual Leave Closed Closed for Annual Leave
Wednesday Closed for Annual Leave Closed Closed for Annual Leave
Thursday Closed for Annual Leave Closed Closed for Annual Leave
Friday Closed for Administration Closed Closed for Administration 

Please note the Office is usually closed on Fridays for Administration.

Is í An Oifig Chomhairle Acadúil an chéad phointe teagmhála do mhic léinn a bhfuil comhairle nó cabhair ag teastáil uathu maidir lena n-eispéireas ar shaol na hOllscoile. Bíonn an oifig ag feidhmiú mar Ombudsman do mhic léinn a bhfuil deacrachtaí acu lena gclár staidéir. Tá an Oifig Chomhairle Acadúil lonnaithe ar an gcéad urlár in Áras an Oideachais. Tá Áras an Oideachais lonnaithe ar Champas Thuaidh na hOllscoile. Tá mapa den Ollscoil ar fáil ar líne.
 
Teagmháil
Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Chomhairle Acadúil:
Fón: (01) 708 3368
Facs: (01) 708 4523
Ríomhphost: advisory.office@nuim.ie
 
Uaireanta Oscailte, An Oifig Chomhairle Acadúil
Is féidir coinne a dhéanamh trí ríomhphost a sheoladh chuig advisory.office@nuim.ie nó ar an bhfón (01) 708 3368.