Undergraduate
Student

Postgraduate
Student

International
Student

Internal Repeat /
Carrying a Deficit
   

External Repeat  

Adult Education
Student

SUSI - Grant
funding
 

Online Forms -
Fees & Grants
    

Refunds - EFT 
Electronic Fund Transfers
  

AUTUMN REPEAT EXAMS - Invoices for same will be forwarded to students the week of 31st July, 2017.

The Fees and Grants office’s  primary function is the setting and collection of all student fees due to the University.

Our aim is to provide as much information and practical advice for Undergraduate & Postgraduate students pertaining to the Exchequer Free Fees scheme, SUSI, payment of fees, refunds, tax relief, stipends, research funding, etc etc .

We hope you find the information you require on this site, but if not, feel free to call in and talk to a staff member at our offices in Humanity House.

 

Is é príomhfheidhm na hoifige Táillí agus Deontas gach táille atá dlite ó mhic léinn don Ollscoil a shocrú agus a bhailiú. Áirítear air sin aisíocaíocht an fhóirdheontais maidir le táillí saor in aisce ón rialtas agus gach ranníocaíocht/táille mhic léinn a cheadaíonn Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI).
Déanann an Oifig Táillí & Deontas riarachán ar chóras deontas na n-údarás áitiúil ach meastar go mbeidh deireadh leis sin laistigh de dhá bhliain agus go ngabhfaidh SUSI an obair sin air féin.
Is é an aidhm againn ar an suíomh seo faisnéis agus comhairle phraiticiúil a chur ar fáil maidir le híoc táillí, aistarraingt ó chlár nó iarchur acadúil, athdhéanamh scrúduithe, faoiseamh cánach ar tháillí agus aisíocaíochtaí.
Tá súil againn go bhfaighidh tú an fhaisnéis atá uait ar an suíomh seo, ach mura bhfaigheann, ná bíodh leisce ort bualadh isteach agus labhairt le ball foirne inár n-oifigí i dTeach na Daonnachta.