It was with regret that the University informed all students some time ago that we would not be able to hold the conferring ceremonies in the normal way this year. Awards will be conferred during ceremonies on 29th October 2020, which you will be able to view online.  

It is important that the formal elements of conferring are completed in October so that you are formally conferred with your degree, that your award is notified to the NUI, and that you receive your parchment which enables you and other graduates to proceed to work or further study with your degree.

You are not required to wear gowns for your Virtual Conferring ceremony, however if you choose to hire a gown for your Virtual Conferring Ceremony for photographs with family or to commemorate the day, you will find details of how to do this on our Before Conferring Page.

We plan to invite all 2020 graduates to a conferring ceremony on-campus when the public health advice allows, but at the moment we cannot be sure when that will be possible. Students will be expceted to wear gowns when they are invited back on campus for this Conferring event.

The schedule of ceremonies for October 2020 is now available to view on our webpage Schedule of Ceremonies .

Details of your ceremony and how you can access the broadcast online have been sent to you (to your Maynooth University student email address).
Details will also be updated on this webpage.

Bhí an-aiféala ar an Ollscoil ár mic léinn ar fad a chur ar an eolas roinnt seachtainí ó shin nach mbeidh na searmanais bhronnadh na gcéimeanna curtha ar siúl mar is gnách i mbliana. Beidh na céimeanna bronnta le linn searmanais a chuirfear ar siúl ar an 29ú lá de mhí Dheire Fómhair agus beidh siad ar fáil le breathnú orthu ar líne.

Tá sé tábhachtach go mbeadh na gnéithe foirmeálta de bhronnadh na gcéimeanna curtha i gcrích i mí Deire Fómhair ionas go mbeadh do chéim bronnta ort go foirmeálta, go mbeadh Ollscoil Náisiúnta na hÉireann curtha ar an eolas maidir leis an ngradam a bhain tú amach agus go bhfaighfeá do phárpháipéar chun gur féidir leatsa agus leis na céimithe eile dul i mbun oibre nó tabhairt faoina thuilleadh staidéir.

Tá sé i gceist againn cuireadh a thabhairt do chéimithe 2020 go léir chun freastal ar shearmanas bronnta ar champas nuair a thugtar cead dúinn ag an gcomhairle sláinte poiblí, ach faoi láthair níl a fhios againn cathain a tharlóidh sé seo in aon chor.

Beidh clár ama na searmanas do Dheire Fómhair 2020 ar fáil ag https://www.maynoothuniversity.ie/conferring/schedule-ceremonies. Beidh na mionshonraí faoi do shearmanas féin agus faoi conas gur féidir leat breathnú ar an gcraoladh ar líne seolta ar aghaidh chugat (ar do sheoladh ríomhphoist de chuid OMN) an mhí seo chugainn.

Beidh na mionshonraí uasdátaithe ar an leathanach gréasáin seo freisin.