Welcome

The Conferring Office is responsible for the organization of the University Conferring Ceremonies and the annual Prizes and Scholarships Awards Ceremony.

The conferring/graduation ceremonies are held in September and November each year.

Our page lists the dates for the 2017 conferring ceremonies at Maynooth University, click here for conferring dates.

Fáilte

Is í an Oifig Bronnta Céimeanna atá freagrach as Searmanais Bhronnta na hOllscoile a eagrú chomh maith le Searmanas Bronnta na nGradam agus na Scoláireachtaí, searmanas a reáchtáiltear go bliantúil.
Reáchtáiltear na Searmanais Bhronnta i mí Mheán Fómhair agus i mí na Samhna gach bliain.