Welcome to Maynooth University Conferring Office

Conferring ceremonies are one of the highlights of the academic year. They are an opportunity for you to celebrate your achievement with family and friends. For the academic staff who have guided you through your studies, conferring ceremonies are an opportunity to celebrate your success and wish you well in the future.

The role of the Conferring Office is to plan and organise the conferring ceremonies.

We hope that the following pages and links provide you with useful information and help to answer any questions you may have. 

 

Fáilte go dtí an Oifig Bhronnadh na gCéimeanna

Is ceann de bhuaicphointí na bliana acadúla iad na searmanais bhronnta. Tugann siad an deis daoibh an méid atá bainte amach agaibh a cheiliúradh in éineacht le bhur gcairde agus le bhur muintir. Tugann na searmanais bhronnta an deis dóibh siúd ar ár bhfoireann acadúil a threoraigh trí bhur gcuid staidéar sibh bhur rath go dtí seo a cheiliúradh agus gach dea-rath a ghuí oraibh don todhchaí.

Tá súil agam go gcuireann na leathanaigh agus na nascanna seo a leanas eolas úsáideach ar fáil daoibh agus go bhfreagróidh siad aon cheist a d’fhéadfaí a chur.