Welcome

The Conferring Office is responsible for the organization of the University Conferring Ceremonies and the annual Prizes and Scholarships Awards Ceremony.

The conferring/graduation ceremonies are held in March, September and October each year.

Our page lists the dates for the 2020 conferring ceremonies at Maynooth University, click here for conferring dates.

 

Fáilte

Is í an Oifig Bronnta Céimeanna atá freagrach as Searmanais Bhronnta na hOllscoile a eagrú chomh maith le Searmanas Bronnta na nGradam agus na Scoláireachtaí, searmanas a reáchtáiltear go bliantúil.

Reáchtáiltear na Searmanais Bhronnta i mi Márta, i mí Mheán Fómhair agus i mí na Samhna gach bliain.