Welcome to Maynooth University Conferring Office webpage.

Conferring ceremonies are one of the highlights of the academic year. They are an opportunity for you to celebrate your achievement with both family and friends. For the academic staff who have guided you through your studies, conferring ceremonies are an opportunity to celebrate your success and, to wish you well in the future.

The role of the Conferring Office is to plan and organise the conferring ceremonies.

In addition, it is also responsible for organising the annual Prizes & Awards ceremonies which takes place in February each year.

We hope that the following pages and links provide you with useful information and help to answer any questions you may have. 

For information in relation to the proposed June 2022 ceremonies (rescheduled from January 2022) for those who were conferred virtually in 2020 and 2021, please see After Conferring webpage.
 

Fáilte go dtí leathanach gréasáin Oifig Bhronnadh na gCéimeanna.

Is ceann de bhuaicphointí na bliana acadúla iad na searmanais bhronnta. Tugann siad an deis daoibh an méid atá bainte amach agaibh a cheiliúradh in éineacht le bhur gcairde agus le bhur muintir. Tugann na searmanais bhronnta an deis dóibh siúd ar ár bhfoireann acadúil a threoraigh trí bhur gcuid staidéar sibh bhur rath go dtí seo a cheiliúradh agus gach dea-rath a ghuí oraibh don todhchaí.

Chomh maith leis sin, tá sí freagrach as searmanais bhliantúla na nDuaiseanna agus na nGradam a bhíonn ar siúl gach bliain a chur in eagar.

Tá súil agam go gcuireann na leathanaigh agus na nascanna seo a leanas eolas úsáideach ar fáil daoibh agus go bhfreagróidh siad aon cheist a d’fhéadfaí a chur.

Tá Dátaí Bhronnadh na gCéimeanna ar fáil anois ar ár leathanach gréasáin Sceideal na Searmanas, tuilleadh eolais le teacht.

Le haghaidh eolais maidir leis na searmanais atá ceaptha bheith ar siúl i mí an Mheithimh 2022 (athsceidealaithe ó mhí Eanáir 2022) dóibh siúd a mbronnadh á gcéimeanna orthu i 2020 agus 2021, breathnaigh le do thoil ar an leathanach gréasáin darb ainm After Conferring.