Scéim Chónaithe na Mac Léinn

 
Gach bliain cuirtear seomraí ar fáil dóibh siúd a bhfuil spéis acu an Ghaeilge a úsáid agus a chur chun cinn ar champas na hOllscoile. Tugtar An Scéim Chónaithe ar seo agus tá na hárasáin lonnaithe in ‘Gaoth Dobhair’ ar an gcampas thuaidh (Seomraí Singile na hAbhann). Má tá spéis agat ina leithéid, tabhair faoi deara an próiseas thíos. 

Scéim Chónaithe 2017 - 2018 

  • Reáchtálfar na hagallaimh do mhic léinn reatha i mí Feabhra 2017.
  • Reáchtálfar na hagallaimh do mhic léinn nua le linn an tsamhraidh 2017.

Céim 1: Seomra a chur in áirithe

  •  Cuir seomra ar an gcampas in áirithe ar an 2 Bealtaine sa phróiseas a fhreastalaoíonn ar gach duine ar a seal féin. Níl aon chinnteacht ann go bhfaighidh tú seomra tríd an bpróiseas seo. 

Céim 2: Iarratas ar líne

  • Ar an 2 Bealtaine 2017, cuirfear nasc chuig an gcomórtas iarratais don Scéim Chónaithe ar fáil ar ár suíomh gréasáin.
  • Is é meán lae ar an Luan 21 Lúnasa an sprioc d’iarratais.
  • Cuirfear gach iarratas chuig Oifig na Gaeilge don phróiseas roghnúcháin.

 
Céim 3: Agallamh

  • Ba cheart dóibh siúd a n-éiríonn leo cuireadh chun agallaimh a fháil na dátaí seo a leanas a choinneáil saor:  24 & 25 Lúnasa.

 
Céim 4: Glacadh le Seomra & Íocaíochtaí a dhéanamh

  • Is seomraí singile en suite i nGaoth Dobhair iad na seomraí a thairgtear
  • Tabharfar deis dóibh siúd ar tairgeadh seomra ar an Scéim dóibh agus a bhfuil seomra eile ar an gcampas curtha in áirithe acu malartú go seomra ar an Scéim atá lonnaithe ar an gcampas
  • Má tá seomra níos saoire curtha in áirithe agat, beidh ort an difear idir costas na seomraí a íoc.

 

Achoimre ar Dhátaí agus ar Spriocdhátaí
Dé Máirt 2 Bealtaine 2017 Is féidir Seomra a chur in áirithe agus iarratas a dhéanamh ar an Scéim
Meán lae, 21 Lúnasa 2017 Sprioc d’iarratais ar an Scéim Chónaithe
An tseachtain dar tús 21 Lúnasa 2017 Gearrliostú agus Cuirí chun Agallaimh/ Diúltú
24 & 25 Lúnasa 2017                             Agallaimh ar an 24 Lúnasa, Tairiscintí/Diúltú ar an 25 Lúnasa 
28 Lúnasa 2017 An spriocdháta i gcomhair glacadh le tairiscint ar sheomra