Scéim Chónaithe na Mac Léinn

 
Gach bliain cuirtear seomraí ar fáil dóibh siúd a bhfuil spéis acu an Ghaeilge a úsáid agus a chur chun cinn ar champas na hOllscoile. Tugtar An Scéim Chónaithe ar seo agus tá na hárasáin lonnaithe in ‘Gaoth Dobhair’ ar an gcampas thuaidh (Seomraí Singile na hAbhann). Má tá spéis agat ina leithéid, tabhair faoi deara an próiseas thíos. 

Scéim Chónaithe 2018 - 2019 

  • Reáchtálfar na hagallaimh do mhic léinn reatha i mí Feabhra 2018.
  • Reáchtálfar na hagallaimh do mhic léinn nua le linn an tsamhraidh 2018.

Céim 1: Seomra a chur in áirithe

  •  Cuir seomra ar an gcampas in áirithe ar an gCéadaoin, 2 Bealtaine, sa phróiseas a fhreastalaíonn ar gach duine ar a seal féin. Níl aon chinnteacht ann go bhfaighidh tú seomra tríd an bpróiseas seo. 

Céim 2: Iarratas ar líne

  • I mí Bealtaine 2018 cuirfear nasc chuig an gcomórtas iarratais don Scéim Chónaithe ar fáil ar ár suíomh gréasáin.
  • Is é meán lae ar an Luan 20 Lúnasa an sprioc d’iarratais.
  • Cuirfear gach iarratas chuig Oifig na Gaeilge don phróiseas roghnúcháin.

 
Céim 3: Agallamh

  • Ba cheart dóibh siúd a n-éiríonn leo cuireadh chun agallaimh a fháil na dátaí seo a leanas a choinneáil saor:  23 & 24 Lúnasa.

 
Céim 4: Glacadh le Seomra & Íocaíochtaí a dhéanamh

  • Is seomraí singile en suite i nGaoth Dobhair iad na seomraí a thairgtear
  • Tabharfar deis dóibh siúd ar tairgeadh seomra ar an Scéim dóibh agus a bhfuil seomra eile ar an gcampas curtha in áirithe acu malartú go seomra ar an Scéim atá lonnaithe ar an gcampas
  • Má tá seomra níos saoire curtha in áirithe agat, beidh ort an difear idir costas na seomraí a íoc.

 

2 Bealtaine 2018 Is féidir Seomra a chur in áirithe agus iarratas a dhéanamh ar an Scéim
Meán lae, 20 Lúnasa 2018 Sprioc d’iarratais ar an Scéim Chónaithe
An tseachtain dar tús 20 Lúnasa 2018 Gearrliostú agus Cuirí chun Agallaimh / Diúltú
23 & 24 Lúnasa 2018                             Agallaimh ar an 23 Lúnasa, Tairiscintí /Diúltú ar an 24 Lúnasa 
29 Lúnasa 2018 An spriocdháta i gcomhair glacadh le tairiscint ar sheomra