Scéim Chónaithe na Mac Léinn

Gach bliain cuirtear seomraí ar fáil dóibh siúd a bhfuil spéis acu an Ghaeilge a úsáid agus a chur chun cinn ar champas na hOllscoile. Tugtar An Scéim Chónaithe ar seo agus tá na hárasáin lonnaithe in ‘Gaoth Dobhair’ ar an gcampas thuaidh (Seomraí Singile na hAbhann). Má tá spéis agat ina leithéid, tabhair faoi deara an próiseas thíos.