Cuallacht Cholmcille 

Buanaíodh Cuallacht Cholmcille sa bhliain 1898 agus is ceann de na cumainn is mó agus is rathúla in Ollscoil Mhá Nuad í sa lá atá inniu ann. Tá sé mar aidhm ag an gCuallacht an Ghaeilge a spreagadh trí imeachtaí taitneamhacha a eagrú, trí chomhoibriú le ranna, oifigí agus cumainn eile agus trí fheachtais spéisiúla a chur ar bun.
 


  
Le feiscint sa ghrianghraf seo ag seoladh Sheachtain na Gaeilge 2020 in Ollscoil Mhá Nuad i Mí an Mhárta (ar deiseal ó thaobh na láimhe clé) tá baill de phríomhchoiste na Cuallachta 2019 - 2020 Laurie Doré, Conor Logue, Ciarán Watts, Róisín Ní Mhaoláin, Róisín Ruth, Michael Monahan, Sinéad Scully, Dúlra Ní Áinle agus Clíodhna Duffy agus iad in éineacht le Brian Mac Maghnuis, Oifigeach na Gaeilge (ar chúl an ghrianghraif). 

Príomhimeachtaí na Cuallachta:

  • Tae agus Plé 
  • Turas chuig Oireachtas na Samhna
  • Céilí na Nollag
  • Seachtain na Gaeilge
  • Bál na Gaeilge

Sonraí teagmhála:
Twitter na Cuallachta
Facebook na Cuallachta 
Ríomhphost: cuallacht@nuimsu.com