Cuallacht Cholmcille 

 


Tá Cuallacht Cholmcille ar cheann de na cumainn is mó in Ollscoil Mhá Nuad. Tá sé mar aidhm ag an gCuallacht an Ghaeilge a spreagadh ar bhealaí taitneamhacha.

Déanann an Chuallacht iarracht an Ghaeilge a spreagadh trí imeachtaí éagsúla a eagrú, trí chomhoibriú le cumainn eile agus trí fheachtais éagsúla a chur ar bun.

I mí Feabhra, d’éirigh le Cumann Gaelach na hOllscoile, Cuallacht Cholmcille​, an chéad áit i gcomórtas d’institiúidí tríú leibhéal a bhaint amach ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2017. Bronnadh an gradam seo ar mhic léinn na Cuallachta mar aitheantas ar an obair atá déanta acu ar son na teanga.​
 

Sa bhliain 2016, bhronn Conradh na Gaeilge gradam ar an gCuallacht le haitheantas a thabhairt don obair iontach atá déanta acu ar son na Gaeilge. Bhronn Glór na nGael an tríú duais sa chomórtas do Chumainn Tríú Leibhéal orthu agus bhronn Aontas na Mac Léinn in Éirinn gradam ar an gCuallacht don ‘Feachtas Gaeilge is Fearr’ .

Lógó na Cuallachta

Príomhimeachtaí na Cuallachta:

  • Tae agus Plé 
  • Turas chuig Oireachtas na Samhna
  • Céilí na Nollag
  • Seachtain na Gaeilge
  • Bál na Gaeilge

  
Sonraí teagmhála:
Twitter na Cuallachta
Facebook na Cuallachta 
Ríomhphost: cuallacht@nuimsu.com