Cuallacht Cholm Cille 

 


Tá Cuallacht Cholmcille ar cheann de na cumainn is mó in Ollscoil Mhá Nuad. Tá sé mar aidhm ag an gCuallacht an Ghaeilge a spreagadh ar bhealaí taitneamhacha.

Déanann an Chuallacht iarracht an Ghaeilge a spreagadh trí imeachtaí éagsúla a eagrú, trí chomhoibriú le cumainn eile agus trí fheachtais éagsúla a chur ar bun.

 

D’éirigh le Cumann Gaelach na hOllscoile, Cuallacht Cholm Cille, an dara háit i gComórtas Chonradh na Gaeilge a bhaint amach i mí Feabhra 2018 chomh maith leis an tríú háit i gcomórtas Ghlór na nGael d’institiúidí tríú leibhéal a bhaint amach i mí an Mhárta 2018. Tá Kevin Boushel, Dúlra Ní Áinle agus Sinéad Scully, Cuallacht Cholm Cille; le feiceáil sa ghrianghraf in éineacht leis an Dr Máire Ní Annracháin, Bord Stiúrtha Ghlór na nGael; agus Pól Ó Gallchóir, Cathaoirleach Bhord Fhoras na Gaeilge.

Príomhimeachtaí na Cuallachta:

  • Tae agus Plé 
  • Turas chuig Oireachtas na Samhna
  • Céilí na Nollag
  • Seachtain na Gaeilge
  • Bál na Gaeilge

Sonraí teagmhála:
Twitter na Cuallachta
Facebook na Cuallachta 
Ríomhphost: cuallacht@nuimsu.com