Is iad uaireanta oibre na hoifige ná: Dé Luain go dtí Dé hAoine 9r.n. go 5.30i.n.

Is féidir dul i dteagmháil leis an Oifigeach ar ríomhphost: oifig.nagaeilge@mu.ie nó ar an bhfón 01-708 6133.

Seoladh:

Oifig na Gaeilge, 
Lóiste Riverstown,
An Campas Theas
Ollscoil Mhá Nuad, 
Maigh Nuad, 
Co. Chill Dara.