Oifigeach na Gaeilge – Aontas na Mac Léinn

Cuireann Oifigeach na Gaeilge Aontas na Mac Léinn an Ghaeilge chun cinn i measc mhac léinn na hOllscoile, muintir an Aontais agus foireann Bhainisteoireachta an Aontais chomh maith.

Oibríonn an tOifigeach in éineacht le Scoil an Léinn Ceiltigh, Oifig na Gaeilge agus Coiste na Gaeilge chun cearta na mac léinn a chosaint agus a chinntiú ó thaobh na Gaeilge de.

Caithfear Polasaí Ghaeilge an Aontais a chur i bhfeidhm agus stádas na teanga a chinntiú sna foilseacháin oifigiúla agus a leithéid.

An ról is tábhachtaí áfach ná tuairimí na mac léinn Gaeilge a chur in iúl don Roinn agus sásamh na mac léinn a léiriú. 
 
 

Sonraí teagmhála:
Ruairí Weiner,
Oifigeach na Gaeilge agus Gnóthaí Cultúrtha,
Aontas na Mac Léinn,
Ollscoil Mhá Nuad,
Maigh Nuad, 
Co. Chill Dara

Fón: (01) 708 3946
Ríomhphost: gaeilge@nuimsu.com