Orla Bradshaw

Oifig na Gaeilge

Gaeilge agus fáilte

Tá Orla ar shos gairme faoi láthair agus beidh sí ar ais san Oifig i Mí Mheán Fómhair 2020.

Oifig na Gaeilge, An Oifig Cumarsáide, Lóiste Riverstown, An Campas Theas, Ollscoil Mhá Nuad
(01) 708 6133

About

Is í Orla Bradshaw Oifigeach Gaeilge na hOllscoile. Tá Orla freagrach as:
 

  • Bainistiú a dhéanamh ar Oifig na Gaeilge san Ollscoil
  • Tacú le ranna maidir le húsáid na Gaeilge
  • Cabhrú le ranna na hOllscoile maidir lena n-idirghníomhaíocht trí mheán na Gaeilge
  • Cur chun cinn na Gaeilge i measc fhoireann agus mhic léinn na hOllscoile.