Oscailt Sheachtain na Gaeilge 2020

Monday, March 9, 2020 - 16:00

D’oscail Uachtarán Ollscoil Mhá Nuad an tOllamh Pilib Ó Nualláin Seachtain na Gaeilge 2020 ar champas Mhá Nuad agus, mar aitheantas ar a thacaíocht leanúnach don Ghaeilge in Ollscoil Mhá Nuad agus as bheith i láthair le pobal Gaelach na hollscoile an lá sin, fuair sé bronntanas ó Uachtarán Chuallacht Cholmcille, Lucy Nic Aindrís, atá ina bliain dheireanach faoi láthair ag déanamh staidéir ar an nGaeilge agus ar na Meáin.