Sa bhliain acadúil 2019 – 2020, leithdháiltear 10 – 15 sheomra ar bhonn iomaíoch ar mhic léinn reatha nó ar mhic léinn iarchéime a bhfuil spéis acu an Ghaeilge a labhairt agus páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí cultúrtha na Gaeilge. Tugtar ‘An Scéim Chónaithe’ ar an scéim seo agus is seomraí singile ensuite atá ar fáil ar an scéim.