Accreditation is available in either of two forms:
 
(a)  Certificate of Participation issued by the Education Support Centre to each participant, with a list of the CPD workshops attended over the two years. 
 
(b)  University accreditation option, leading to M.Ed. in Innovative Learning. Individuals are invited to indicate their interest during the first year of the workshops with formal studies commencing in Maynooth University in Year 2.

Creidiúnú

Tá creidiúnú ar fáil i gceachtar den dá bhealach seo a leanas:

(a) Teastas Rannpháirtíochta eisithe ag an Ionad Tacaíochta Oideachais do chuile rannpháirtí, le liosta de na ceardlanna FGL a raibh an duine i láthair dóibh thar dhá bhliain.

(b) Rogha creidiúnaithe ollscoile, ag trialladh ar an Máistreacht Oideachais i bhFoghlaim Nuálach. Iarrtar ar dhaoine an spéis atá acu a chur in iúl le linn chéad bhliain na gceardlann leis an staidéar foirmeálta ag tosú in Ollscoil Mhá Nuad sa dara bliain.