Research on the TL21 Programme takes two main forms:

  • Action research carried out by participating teachers in the schools
  • Research presentations and publications by the programme team

Taighde

Déantar taighde ar an gClár TL21 sa dhá bhealach seo a leanas:

· Taighde gníomhaíochta curtha i gcrích ag múinteoirí rannpháirteacha sna scoileanna

· Cuireanna i láthair agus foilseacháin thaighde le foireann an chláir