The TL21 programme is led by Maynooth University Department of Education and constructed on a partnership model, the chief partners being the university, the participating schools, the network of education centres and the Department of Education and Skills (DES).

Maynooth University Department of Education is located in the School of Education on the North Campus of Maynooth University.

Maynooth University Department of Education
Maynooth University School of Education
Maynooth University
Maynooth 
Co Kildare
Telephone: 01 7083656

 
TL21 Programme Leader
Dr Anthony Malone
Lecturer/Assistant Professor
Room 215, Second Floor, Maynooth University School of Education
Phone: (01) 708 3760
Email: tl21@mu.ie

 

TL21 Administrator
Georgina Sherlock
Senior Executive Assistant
Room 204, Second Floor, Maynooth University School of Education
Phone: (01) 708 3472
Email: tl21@mu.ie

If visiting our office, please note our Traffic Management and Parking Policy

Déan Teagmháil Linn

Tá an clár TL21 á stiúradh ag Roinn an Oideachais in Ollscoil Mhá Nuad agus is struchtúrtha ar mhúnla páirtnéireachta atá sé, ag tarlú i gcomhpháirt leis an ollscoil, leis na scoileanna rannpháirteacha, le gréasán d’ionaid oideachais agus leis an Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS) go príomha.

Tá Roinn an Oideachais, Ollscoil Mhá Nuad lonnaithe i Scoil an Oideachais ar an gCampas Thuaidh d’Ollscoil Mhá Nuad.

Roinn an Oideachais, Ollscoil Mhá Nuad
Scoil an Oideachais, Ollscoil Mhá Nuad
Ollscoil Mhá Nuad
Maigh Nuad
Co Chill Dara
Teileafón: 01 7083656

Ceannaire Cláir TL21
An Dr Anthony Malone
Léachtóir/Ollamh Cúnta

Seomra 215, An Dara hÚrlár, Roinn an Oideachais, Ollscoil Mhá Nuad
Teileafón: (01) 708 3760
Ríomhphost: anthony.malone@mu.ie

Riarthóir TL21
Georgina Sherlock
Cúntóir Feidhmiúcháin Sinsearach

Seomra 204, An Dara hÚrlár, Roinn an Oideachais, Ollscoil Mhá Nuad
Teileafón: (01) 708 3472
Ríomhphost: georgina.sherlock@mu.ie

Má thugann tú cuairt ar ár n-oifig, tabhair aird le do thoil ar ár bPolasaí ar Bhainistíocht Tráchta agus ar Phairceáil