TL21 currently runs in ten regional Education Support Centres:

  1. Blackrock
  2. Carrick-on-Shannon
  3. Dublin West
  4. Drumcondra
  5. Kildare
  6. Kilkenny
  7. Laois
  8. Limerick
  9. West Cork
  10. Wexford  

Please find in the tab below a list of the 70+ schools that are currently participating in the TL21 programme. They represent a diversity of school types and a wide geographical spread. A new cycle of the programme is due to begin in September 2023 and recruitment will begin in spring 2023. If your school is interested in participating, please read the Get Involved section of our website.  

Ionaid agus Scoileann

Tá TL21 ag rith faoi láthair i naoi n-Ionad Oideachais reigiúnacha:

1. An Charraig Dhubh

2. Cora Droma Rúisc

3. Baile Átha Cliath Thiar

4. Droim Conrach

5. Cill Dara

6. Cill Chainnigh

7. Laois

8. An Uaimh

9. Loch Garman

Aimsigh le do thoil sa táb thíos breis agus 70 scoil atá rannpháirteach sa chlár TL21 faoi láthair Léiríonn siad go bhfuil éagsúlacht sna cineálacha scoile agus go bhfuil raon geografach leathan i gceist. Tosóidh cúrsa nua den chlár i mí Mheán Fómhair 2021 agus rithfidh sé sna hIonaid Oideachais seo a leanas: An Charraig Dhubh, Cora Droma Rúisc, Baile Átha Cliath Theas, Droim Conrach, Cill Dara, Cill Chainnigh, Laois, Loch Garman.

Má tá spéis agat bheith rannpháirteach ann, léigh le do thoil an mhír Glac Páirt dár suíomh gréasáin.