Commercialisation at Maynooth University: making it easy for companies to engage and successfully exploit University created Intellectual Property.
We are focused on ensuring a professional and efficient approach to the commercialisation of research and continue to be supported by Enterprise Ireland under the Technology Transfer Strengthening Initiative. We are part of a technology transfer consortium, an alliance led by Maynooth University in partnership with Athlone IT, IT Carlow and Waterford IT.

Tráchtálaíocht ag Ollscoil Mhá Nuad: córas a thugann an deis do chuideachtaí leas a bhaint as Maoin Intleachtúil atá cruthaithe ag an Ollscoil.
Cinntímid go bhfuil cur chuige ann i leith tráchtálaíocht taighde, cur chuige atá proifisiúnta agus éifeachtúil. Tugann Fiontraíocht Éireann tacaíocht leanúnach dúinn mar chuid den Tionscnamh um Aistriú na Teicneolaíochta a Threisiú. Táimid mar chuid de chuibhreannas aistriú teicneolaíochta, comhaontas atá á stiúradh ag Ollscoil Mhá Nuad i gcomhpháirtíocht le hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach agus Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge.  

Supported by:

Commercialisation Office - Enterprise Ireland logo - Maynooth University
European Regional Development Fund Logo
EU Structured Funds Logo

Industry Resources

Making it easy for companies to engage with Maynooth University  researchers

Researcher Resources

Researchers are supported from an early stage to determine if an idea has commercial potential

MaynoothWorks

New business incubator supporting start-ups to become successful businesses.