Latest update: Tuesday, 19 October 2021

The country is currently implementing a phased re-opening of society as Covid-19 vaccination rates continue to climb. In line with the Government’s plan, which deems higher education an “essential” sector, Maynooth University welcomed students back to campus on 20th September with a range of public health precautions in place. 
 
Teaching,  research, clubs and sports activities have resumed under conditions as close to normal as possible, while ensuring that overall numbers attending on-site continue to be monitored and controlled.  
 
In the first semester, lectures of up to 250 students, practicals, and tutorials are being held on campus. Most lectures over 250 are being taught remotely but, wherever possible, include a weekly on-campus experience such as a tutorial.
 
Read: What’s open on campus

~ ~ ~

An t-uasdátú is déanaí: Dé Mairt 19 Deireadh Fómhair 2021

Tá athoscailt chéimnithe den tsochaí á cur i bhfeidhm ag an tír faoi láthair de réir mar a théann na rátaí vacsaínithe do Covid-19 in airde. Ar aon dul le plean an Rialtais, ina ndeirtear gur earnáil “riachtanach” é ardoideachas, chuir Ollscoil Mhá Nuad fáilte ar ais ar champas roimh a chuid mac léinn ar 20 Meán Fómhair le réamhchúraim shláinte poiblí sa bhreis i bhfeidhm.
 
Tá teagasc, taighde, clubanna agus gníomhaíochtaí spóirt tosnaithe in athuair faoi choinníollacha atá chomh normálta agus is féidir, ag an am céanna le monatóireacht agus smachtú á ndéanamh ar na huimhreacha foriomlána ar an láthair.
 
Sa chéad seimeastar, tá léachtaí suas go dtí 250 mac léinn, saotharlanna agus ranganna teagaisc ar siúl ar champas. Tá an chuid is mó de na léachtaí le breis agus 250 mac léinn iontu á múineadh go fíorúil ach, chomh fada agus is féidir, tá eispéireas ar champas ag baint leo chomh maith cosúil le rang teagaisc.  
  
Léigh: Céard atá ar oscailt ar champas