Latest update: Wednesday, 24 November 2021

In line with the Government’s return to campus plan, Maynooth University welcomed students back to campus on 20th September with a range of public health precautions in place. 
 
Teaching, research, clubs and sports activities resumed under conditions as close to normal as possible, while ensuring that overall numbers attending on-site continue to be monitored and controlled.  In the first semester, lectures of up to 250 students, practicals, and tutorials are being held on campus. Most lectures over 250 are being taught remotely but, wherever possible, include a weekly on-campus experience such as a tutorial.

As of Friday 19th November, public health advice is that staff who can work from home should do so, unless it is necessary to attend in person. As higher education is categorised as an essential activity and teaching continues on campus, there are roles that require presence on campus, such as teaching, work in essential activities and student-facing roles. 

 
Read: What’s open on campus

~ ~ ~

An t-uasdátú is déanaí: Dé Céadaoin, 24 Samhain 2021

Ar aon dul le plean an Rialtais chun filleadh ar an gcampas, chuir Ollscoil Mhá Nuad fáilte ar ais ar champas roimh a cuid mac léinn ar 20 Meán Fómhair le réamhchúraim shláinte poiblí sa bhreis i bhfeidhm.

Tá teagasc, taighde, clubanna agus gníomhaíochtaí spóirt tosnaithe in athuair faoi choinníollacha atá chomh normálta agus is féidir, ag an am céanna le monatóireacht agus smachtú á ndéanamh ar na huimhreacha foriomlána ar an láthair. Sa chéad seimeastar, tá léachtaí suas go dtí 250 mac léinn, saotharlanna agus ranganna teagaisc ar siúl ar champas. Tá an chuid is mó de na léachtaí le breis agus 250 mac léinn iontu á múineadh go fíorúil ach, chomh fada agus is féidir, tá eispéireas ar champas ag baint leo chomh maith cosúil le rang teagaisc.

Ón Aoine 19 Mí na Samhna ar aghaidh, is í an chomhairle shláinte poiblí ná gur cheart do bhaill foirne obair a dhéanamh ón mbaile, ach amháin i gcásanna nuair atá sé riachtanach bheith ar an láthair go fisiciúil. Tá ardoideachas catagóirithe mar ghníomhaíocht riachtanach agus leanann teagasc ar aghaidh ar champas agus, mar sin, tá gá ann go mbeadh rólanna áirithe curtha i gcrích ar champas, lena n-áirítear teagasc, obair sna seirbhísí riachtanacha agus rólanna a bhfuil aghaidh orthu ar na mic léinn.
 
  
Léigh: Céard atá ar oscailt ar champas