Our Office is responsible for developing and supporting research capacity, performance and activity at Maynooth University, through the following remit:

 • Assist faculty in locating and securing funding for research
 • Manage the Research Information System (RIS)
 • Develop and implement research-related policies
 • Provide research-related information, communications/publicity
 • Coordinate and submit institutional bids for large-scale funding
 • Coordinate University Research Ethics Committees
 • Develop and promote research culture
 • Miscellaneous research-related activities and projects
 • Provide financial support at all stages of the funded research project lifecycle, including audit
 • Review and draft research contracts and agreements

Our Office is located on the 3rd floor of the John Hume Building on the North Campus.

Táimid tiomanta do chabhrú leat maoiniú taighde a fháil.

Tá an Oifig freagrach as cumas, feidhmíocht agus gníomhaíochtaí taighde in Ollscoil Mhá Nuad a fhorbairt agus as tacú leo. Is iad seo a leanas cúraimí na hOifige:

 • Cabhrú leis an dámh maoiniú taighde a aimsiú agus a fháil
 • Bainistiú a dhéanamh ar an gCóras Faisnéise Taighde (RIS)
 • Beartais taighde a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm
 • Faisnéis, cumarsáid agus poiblíocht faoi chúrsaí taighde a chur ar fáil
 • Tairiscintí institiúideacha do mhaoiniú mórscála a chomhordú agus a chur isteach
 • Coistí Eitice ar Thaighde Ollscoile a chomhordú
 • Cultúr taighde a fhorbairt agus a chur chun cinn
 • Gníomhaíochtaí agus tionscadail éagsúla taighde
 • Conarthaí agus comhaontuithe taighde a athbhreithniú agus a dhréachtú

Tá an Oifig lonnaithe ar an tríú hurlár d’Fhoirgneamh John Hume ar an gCampas Thuaidh.