The Department of Economics, Finance and Accounting offers a vibrant environment for learning and research.

Courses offered by the department are among the most popular in Maynooth University and the department is ranked among the leading research departments in Europe.
Research and Teaching is conducted within three disciplines:

Cuireann Roinn na hEacnamaíochta, Airgeadais agus Cuntasaíochta timpeallacht bheoga ar fáil le gur féidir le mic léinn dul i mbun taighde agus foghlama.

Tá na cúrsaí a chuirtear ar fáil sa Roinn i measc na gceann is mó a bhfuil tóir orthu in OÉ Má Nuad agus tá an Roinn rangaithe ar cheann de na Ranna taighde is fearr san Eoraip. Déantar Taighde agus Teagasc laistigh de thrí dhisciplín: