WELCOME SESSIONS FOR WEEK 1

The welcome session for graduate students of Economics and Finance in the new 1-year MSc students and those on the second year of a 2-year programme will take place at 10am on Monday 23rd September in the Edgeworth Room, Rhetoric House.

The welcome session for Higher Diploma graduate students of Economics and Finance and those on the first year of a 2-year MSc programme will take place at 1pm on Monday 23rd September in the Edgeworth Room, Rhetoric House.

The welcome session for graduate students of Accounting will take place at 10am on Monday 23rd September in AX2, Auxilia House.
 

The Department of Economics, Finance and Accounting offers a vibrant environment for learning and research.

Courses offered by the department are among the most popular in Maynooth University and the department is ranked among the leading research departments in Europe.
Research and Teaching is conducted within three disciplines:

Cuireann Roinn na hEacnamaíochta, Airgeadais agus Cuntasaíochta timpeallacht bheoga ar fáil le gur féidir le mic léinn dul i mbun taighde agus foghlama.

Tá na cúrsaí a chuirtear ar fáil sa Roinn i measc na gceann is mó a bhfuil tóir orthu in OÉ Má Nuad agus tá an Roinn rangaithe ar cheann de na Ranna taighde is fearr san Eoraip. Déantar Taighde agus Teagasc laistigh de thrí dhisciplín: