PAYMENTS OFFICE

The payments office is responsible for

 • Processing and payment of supplier invoices;
 • Reimbursement of staff expenses;
 • Payment of non-staff requests (eg honorariums, student aid etc);
 • We are situated in Riverstown Lodge on the South Campus;
 • Office hours are 9.00am to 1.00pm and 2.00pm to 4.00pm, Monday to Friday.
   

Oifig Íocaíochta

Lámhleabhar ar Nósanna Imeachta agus Polasaithe Airgeadais na hOllscoile – atá i bhfeidhm ó Eanáir 2012

Lámhleabhar ar Nósanna Imeachta agus Polasaithe Airgeadais na hOllscoile: Caiteachas

Tá an oifig íocaíochta freagrach as:

 • Sonraisc ó sholáthraithe a phróiseáil agus íocaíochtaí a dhéanamh;
 • Costais foirne a aisíoc leo;
 • Íocaíochtaí nach mbaineann le baill foirne a dhéanamh (m sh. airgead oinigh, cabhair airgeadais do mhic léinn srl.);
 • Táimid lonnaithe i Lóiste Riverstown ar an gCampas Theas;
 • Uaireanta oifige 9.00r.n. go 1.00r.n. agus 2.00i.n. go 5.00i.n., Luan go hAoine.

 

Name Telephone E-mail
Teresa Ward
All supplier queries
+353 1 708 3428 Teresa.Ward@mu.ie
Stephaine Malone
All supplier queries
+353 1 708 3942 Stephaine.Malone@mu.ie
Ann Marie Muldoon
All staff and non-staff expense queries
+353 1 708 6689 Annmarie.Muldoon@mu.ie
Lynn Conlon
​All staff and non-staff expense queries
+353 1 708 6986 Lynn.Conlon@mu.ie

 

Payment Deadlines

Supplier payment runs are processed weekly starting on a Wednesday. Supplier Invoices received by 5.00pm on Monday will be processed in the Wednesday payment run.