PAYMENTS OFFICE

The payments office is responsible for

 • Processing and payment of supplier invoices; send invoices to apinvoices@mu.ie for processing.
 • Reimbursement of staff expenses; all queries to expenses@mu.ie
 • Payment of non-staff requests (eg student expenses, Academic form); expenses@mu.ie
 • We are situated in the Rye Extension Building (no. 45) on the North Campus;
 • Office hours are 9.00am to 1.00pm and 2.00pm to 4.00pm, Monday to Friday. Payment queries to apenquiries@mu.ie
   

Oifig Íocaíochta

Lámhleabhar ar Nósanna Imeachta agus Polasaithe Airgeadais na hOllscoile – atá i bhfeidhm ó Eanáir 2012

Lámhleabhar ar Nósanna Imeachta agus Polasaithe Airgeadais na hOllscoile: Caiteachas

Tá an oifig íocaíochta freagrach as:

 • Sonraisc ó sholáthraithe a phróiseáil agus íocaíochtaí a dhéanamh;
 • Costais foirne a aisíoc leo;
 • Íocaíochtaí nach mbaineann le baill foirne a dhéanamh (m sh. airgead oinigh, cabhair airgeadais do mhic léinn srl.);
 • Táimid lonnaithe i Rye Extension Building (no. 45) on the North Campus;
 • Uaireanta oifige 9.00r.n. go 1.00r.n. agus 2.00i.n. go 4.00i.n., Luan go hAoine.

 

Name E-mail
Teresa Ward
All supplier queries
Teresa.Ward@mu.ie
Stephaine Malone
All supplier queries
Stephaine.Malone@mu.ie
Lynn Conlon
AP Supervisor
Lynn.Conlon@mu.ie
Marina Ryan
​All staff and non-staff expense queries
Marina.Ryan@mu.ie