The primary role of the Finance Office is to provide financial and administrative support to the academic and non-academic functions of the University , thereby facilitating the core teaching and research activities of the institution.

Staff should find our “Frequently asked questions” section helpful in dealing with any queries about procedures but do not hesitate to contact us directly if further clarification is required.

  Tax Clearance Certificate September 2017

Prompt Payments Information

Financial Policies and Procedures

Expenditure Policy

 

Fixed Assets Policy

 

Treasury Management Policy

 

Is é an príomhról atá ag an Oifig Airgeadais tacaíocht airgeadais agus riaracháin a chur ar fáil d’fheidhmeanna acadúla agus neamhacadúla na hOllscoile. Ar an gcaoi sin, freastalaítear ar phríomhghníomhaíochtaí teagaisc agus taighde na hinstitiúide.
Má tá ceisteanna ag baill foirne faoinár nósanna imeachta, bheadh an leathanach “Ceisteanna Coitianta” cabhrach dóibh. Má theastaíonn soiléiriú uait, ná bíodh drogall ort teagmháil dhíreach a dhéanamh linn.

Deimhniú Imréitigh Cánach 2014
Eolas faoi Íocaíochtaí Prasa

Supported By