Welcome to the School of Business

It is our aim to be at the forefront of delivering innovative, engaging programmes for future leaders in the fields of business, management, accounting and finance. We undertake research and deliver teaching with the aim of making a difference, and innovation underpins everything we do.

Our academic team is expressly committed to making a difference, by helping students, managers and professionals understand how things can be done differently, and with greater impact. We invite you to browse the school’s website and explore our degrees and research interests.

 

Tá sé mar aidhm againn a bheith ag an gcrann tosaigh maidir le cláir nuálacha, spreagúla a chur ar fáil dár mic léinn, a bheidh i lár an aonaigh iad féin sna réimsí gnó agus bainistíochta amach anseo, le cúnamh Dé. Tugaimid faoi thaighde agus faoi mhúineadh le súil is go ndéanfaimid ár gcion féin den leas coiteann. Tá an nuálaíocht mar bhonn taca le gach a ndéanaimid.

Féachann ár bhfoireann acadúil le fónamh a dhéanamh don phobal, trí chabhrú le mic léinn, le bainisteoirí agus le daoine gairmiúla a thuiscint conas is féidir rudaí a dhéanamh chun leas an phobail. Téigh agus léigh láithreán gréasáin na scoile go bhfeice tú na cúrsaí céime agus na réimsí taighde a thagann faoinár scáth.

 

 

 ​ ​ ​