Welcome to the School of Business

Our mission is to develop critical thinkers and create impactful knowledge for our community of students, alumni and external professional networks.  We do this through living our values and delivering innovative, engaging programmes that guide our students to have a positive impact in the fields of business, management, accounting and finance.

We are proud to be an integrated University School of Business. We contribute to the uniqueness of Irish education by living our values of Liberal, Egalitarian, Research Informed, Practice Engaged, and Sustainable Careers and Organisations, through our actions. These include combining diverse communities and perspectives into shared education so that we appreciate the value of difference and the challenges of working together, combination of ideas to solve problems, and bringing research and practice together through our Living Lab approach to education.

Our faculty undertake pioneering research and deliver teaching with the aim of having a positive impact and empowering the sustainable success of our students.  We invite you to browse the School’s website and explore our degrees and research interests.
 

Fáilte go dtí Scoil an Ghnó
 

Is é an sprioc atá againn ná smaointeoirí criticiúla a fhorbairt agus faisnéis a bhfuil tionchar aige a chruthú do phobal na mac léinn, dár gcuid alumni agus do ghréasáin ghairmiúla sheachtracha. Déanaimid amhlaidh trínár gcuid luachanna a chur in iúl inár saolta agus trí chláracha nuálacha agus spéisiúla a chur ar fáil a threoraíonn ár mic léinn chun go mbeadh tionchar an-dhearfach acu sa ghnó, sa bhainistíocht, sa chuntasaíocht agus san airgeadas.

Is údar bróid dúinn é gur Scoil Ghnó Ollscoile imeasctha muid. Tá páirt againn in aonaracht oideachas na hÉireann mar cuirimid ár luachanna de Ghairmeacha agus Eagraíochtaí Liobrálacha, Cothromaíocha, Taighde-bhunaithe, Bainteach le Cleachtas agus Inbhuanaithe in iúl lenár gcuid gníomhaíochtaí. Mar chuid díobh siúd tugaimid pobail agus dearcthaí éagsúla isteach san oideachas roinnte ionas go mbeadh luach againn ar éagsúlacht, ar na dúshláin a bhaineann le bheith ag obair le chéile, ar smaointe a roinnt chun fadhbanna a réiteach agus ar thaighde agus cleachtas a thabhairt le chéile trínár gcur chuige maidir le hoideachas ar a dtugtar Living Lab.  

Tugann ár bhfoireann faoi thaighde ceannródaíoch agus múineann siad go mbeadh dea-thionchar acu a chumhachtóidh rath inbhuanaithe na mac léinn. Tugaimid cuireadh duit chun breathnú ar shuíomh gréasáin na Scoile agus chun ár gcéimeanna agus ár suimeanna taighde a fhiosrú.