**** Ní phléifear torthaí scrúduithe ar an nguthán ná ar an ríomhphost. Beidh lá oifigiúil comhairleoireachta ar siúl Dé Máirt 27 Meitheamh agus beidh léachtóirí uile na Roinne ar fáil an lá sin.****

Eolas do mhic léinn atá ag gabháil don Ghaeilge faoi láthair ag leibhéal na fochéime: