Dr Brian Ó Catháin

Nua-Ghaeilge (Modern Irish)

Gaeilge agus fáilte

Associate Professor / Léachtóir Sinsearach
Saoire shabóideach

Arts Building
56
(01) 708 3557

Biography

Book Chapter

Year Publication
Ó Catháin, B. 'Comheagarthóir i bpáirt le Ruairí Ó hUiginn' In: Béalra: Aistí ar Theangeolaíocht na Gaeilge. Maigh Nuad : An Sagart.
2001 Cathin, B. (2001) 'Die araner mundart (1899) agus Canint Oilein rann' In: Cathin, B., hUiginn, R(Eds.). Balra: Aist ar Theangeolaocht na Gaeilge. Maigh Nuad : An Sagart. [Full-Text]

Edited Book

Year Publication
2001 Brian Ó Catháin/ Ruairí Ó hUIginn (Ed.). (2001) Béalra: Aistí ar Theangeolaíocht na Gaeilge. Maigh Nuad: An Sagart, [Full-Text]

Peer Reviewed Journal

Year Publication
2001 Ó Catháin, Brian (2001) 'Dearcadh an Teangeolaí ar Chomharthaí Sóirt Ghaeilge an Lae Inniu'. LÉACHTAÍ CHOLM CILLE, XXXI :128-149. [Full-Text]
Certain data included herein are derived from the © Web of Science (2023) of Clarivate. All rights reserved.