Dr Lára Ní Mhaoláin

Nua-Ghaeilge (Modern Irish)

Gaeilge agus fáilte

Léachtóir/Ollamh Cúnta

Arts Building
24
(01) 708 3712

About

Cuireann Lára Ní Mhaoláin spéis i ngach tréimhse den teanga, agus tugann sí léachtaí ar an tSraith Mhiotaseolaíoch, an Rúraíocht agus ar an bhFiannaíocht, ar ghramadach na Nua-Ghaeilge Moiche, ar fhilíocht an ochtú haois déag, agus ar an bpaileagrafaíocht. Cuireann sí spéis in eagarthóireacht na seantéacsanna Gaeilge freisin.