Caitlín Nic Íomhair

Nua-Ghaeilge (Modern Irish)

Gaeilge agus fáilte

Léachtóir le Gaeilge

Seomra 19
Foirgneamh na nEalaíon/Arts Building
Seomra 19
(01) 708 3705

Biography

Is léachtóir le nualitríocht na Gaeilge í Caitlín Nic Íomhair. 

Research Interests

nuafhilíocht na Gaeilge, contemporary Irish poetry, post-Christianity, Biddy Jenkinson, Colm Breathnach, crime fiction, travel writing, short stories, gearrscéalta, Irish language prose, Irish Studies, An Léann Éireannach  

Book

Year Publication
2023 Nic Íomhair, C.; Garnier, J.; Fléchais, A. (2023) Na Trodaoirí 1 – An Phrintíseacht. Co Chorcaí: Dalen Éireann.
2023 Garnier, J.; Fléchais, A.; Nic Íomhair, C. (2023) Na Trodaoirí 2 – An Bhrúid Dhubh. Co Chorcaí: Dalen Éireann.
2023 Garnier, J.; Fléachais, A.; Nic Íomhair, C. (2023) Na Trodaoirí 3 - Ar Aistear. Co Chorcaí: Dalen Éireann.
2023 Garnier, J.; Fléchais, A.; Nic Íomhair, C. (2023) Na Trodaoirí 4 - An Duibheagán. Co Chorcaí: Dalen Éireann.
2022 De Thuin, David, & Nic Íomhair, Caitlín (2022) Art Abú!: Scoil na nArrachtaí. Eochaill, Co. Chorcaí: Dalen Éireann.
2022 De Thuin, David & Nic Íomhair, Caitlín (2022) Art Abú: Spiorad na Coille. Eochaill, Co. Chorcaí: Dalen Éireann.
2022 De Thuin, David & Nic Íomhair, Caitlín (2022) Art Abú!: Dúrún Dhonnabháin. Eochaill, Co. Chorcaí: Dalen Éireann.

Book Chapter

Year Publication
2024 Nic Íomhair, C. (2024) ''Bró mhuilinn an tsaoil': an fáinne fí i luathscéalta Mháirtín Uí Chadhain' In: Máirtín Ó Cadhain 2020. BÁC : Cló.
2023 Nic Íomhair, C. (2023) ''Cíocras' / 'Relentless'' In: Dublin Tales. Oxford : OUP.
2022 Nic Iomhair, Caitlín (2022) 'Cianaimsir agus Comhaimsir in Tairngreacht le Proinsias Mac a’ Bhaird' In: Léachtaí Cholm Cille 52: Stair agus Ficsean ó Beatha Cholm Chille go Bealach na Spáinneach. Má Nuad : An Sagart.
2020 Nic Íomhair, Caitlín (2020) '“A land of shame, a land of murder and a land of strange, sacrificial women” : Representations of Wealth, Gender and Race in Modern Irish Language Crime Fiction' In: Guilt Rules All Irish Mystery, Detective, and Crime Fiction. Syracuse, New York : Syracuse University Press.

Peer Reviewed Journal

Year Publication
2023 Mac GIolla Léith, C.; Nic Congáil, R.; Ó Muircheartaigh, P. (2023) 'Léirmheas - Seán Ó Ríordáin: Na Dialanna 1&2, 1940; Ní insint dán ach bheith: Aistí ar Smaointeoireacht an Ríordánaigh'. COMHARTaighde, 9 . https://doi.org/10.18669/ct.2023.11
2016 Nic Íomhair, Caitlín (2016) ''Cé hÍ Siúd Biddy Jenkinson?' Freagra an fhile ina saothar neamhfhicsin'. COMHARTaighde, 2 . [Link] [DOI]

Other Journal

Year Publication
2022 Nic Iomhair, Caitlín (2022) 'Deoraíocht Bhaile' Comhar, (82) .
2022 Nic Iomhair, Caitlín (2022) 'Crom, Dubh' Feasta, .
2022 Nic Iomhair, Caitlín (2022) 'An Seomra Feithimh' Aneas: Belles Lettres na Gaeilge, .

Conference Contribution

Year Publication
2022 Nic Iomhair, Caitlín (2022) Léachtaí Cholm Cille 2021 'Ó Í go Isis: Tairngreacht le Prionsias Mac a' Bhaird' Ollscoil Mhá Nuad, 13/11/2021-14/11/2021.
2021 Nic Íomhair, Caitlín (2021) Dána: Sraith Seimineár ar Léann na Collaíochta agus na Gnéasúlachta sa Ghaeilge 'Créatúir agus cíocha: dhá mhóitíf i saothar collaí Bhiddy Jenkinson’ DCU, .
2020 Nic Íomhair, Caitlín (2020) Máirtín Ó Cadhain 2020 ‘Slánú, athdhéanamh agus Sisifeas i luathscéalta Uí Chadhain’ Coláiste na Tríonóide, .
2019 de Brún, Fionntán and Nic Íomhair, Caitlín (2019) Seimineáir Thaighde Roinn na Nua-Ghaeilge ‘Biddy Jenkinson agus Cathal Ó Searcaigh - grinnléamh' Ollscoil Mhá Nuad, .

Review Articles

Year Publication
2019 Nic Íomhair, Caitlín (2019) 'Tairngreacht', Reviewed. [Review Articles] [Link]
2019 Nic Íomhair, Caitlín (2019) Talamh úr briste i bhficsean na Gaeilge ag scéinséir staire lán le sleaze ár linne. [Review Articles] [Link]
2019 Nic Íomhair, Caitlín (2019) 'Lámh, Lámh Eile' reviewed. [Review Articles] [Link]

Radio Presentation

Year Publication
2024 Nic Íomhair, C.; Aiken, S. (2024) Léirmheas - Saighdiúir le Cathal Ó Searcaigh. BÁC: [Radio Presentation]
2022 Nic Iomhair, Caitlín (2022) Léirmheas Bláth na dTulach. [Radio Presentation]
2021 Nic Iomhair, Caitlín & Ní Chonaing, Aimée (2021) Cóisír Filíochta. [Radio Presentation]

Podcast

Year Publication
2023 Nic Íomhair, Caitlín (2023) Maeirí. https://blath-na-dtulach.com/: [Podcast]
2022 Nic Iomhair, Caitlín (2022) Madame Lazarre. [Podcast]
2020 Nic Íomhair, Caitlín (2020) Nualitríocht na Gaeilge (Modern Irish Literature). [Podcast] [Link]

Guest Speaker Hosted

Year Publication
2019 Cunningham, Claire agus de Paor, Louis (2019) No Egos, No Divas: New Poets in Irish. [Guest Speaker Hosted]
Certain data included herein are derived from the © Web of Science (2024) of Clarivate. All rights reserved.

Teaching Interests

Litríocht chomhaimseartha na Gaeilge, go háirithe an fhilíocht. Saothar Bhiddy Jenkinson, Nuala Ní Dhomhnaill, Choilm Bhreathnaigh, Chathail Uí Shearcaigh agus Mháirtín Uí Chadhain. Ficsean seánra sa Ghaeilge. Collaíocht sa nualitríocht Ghaeilge. Léann na hÉireann.

Tá fáilte mhór roimh mhic léinn teagmháil a dhéanamh liom chun ábhar taighde i réimse na nualitríochta a phlé.

Modern Irish language literature, particularly poetry. The work of Biddy Jenkinson, Nuala Ní Dhomhnaill, Colm Breathnach, Cathal Ó Searcaigh and Máirtín Ó Cadhain. Genre fiction in Irish. Sex and sexuality in Irish language literature. Irish Studies.

Students are very welcome to contact me to discuss research topics in the field of modern Irish language literature.