Eolas faoin staidéar ag leibhéal na hiarchéime
 

 
MA sa Nua-Ghaeilge

Mar chuid de staidéar na Gaeilge ag leibhéal na hiarchéime bímid ag cur leis an dúshraith a leagadh síos ag leibhéal na fochéime, sa mhéid go ndírímid ar na scileanna bunaidh teanga ach go mbíonn deiseanna ann staidéar domhain a dhéanamh ar go leor gnéithe eile de chuid Léann na Gaeilge. I measc na n-ábhar a luaitear leis na modúil teagasctha, tá na meáin chumarsáide, an chritic, Aistriúchán, Eagarthóireacht, Filíocht an 19ú haois, an Nua-Ghaeilge Mhoch agus an Phaileagrafaíocht, na Taibhealaíona agus an Traidisiún Béil, Modhanna Taighde. Sa Mháistreacht teagasctha tugtar deis do mhic léinn ceann amháin de 3 shruth a leanúint: ·

  • Cruinneas, Saibhreas agus Cumarsáid 
  • Litríocht agus Critic 
  • Na Taibhealaíona agus an Traidisiún Béil

 

Déanann mic léinn tionscnamh taighde pearsanta a fhorbairt le linn an chláir agus ceaptar stiúrthóir dóibh d’fhonn an tráchtas MA (15,000-20,000) a scríobh nó an togra sa taighde ealaíonta a chur i gcrích agus a leagan isteach i Lúnasa/Meán Fómhair.
 
  Lámhleabhar MA 2022/23

PhD agus MLitt

Tá réimse leathan saineolais ag baill Roinn na Nua-Ghaeilge ar a n-áirítear Litríocht na Gaeilge ó 1200 A.D. anall, Léann an Aistriúcháin, Canúineolaíocht agus Teangeolaíocht, an Traidisiún Béil agus na Taibhealaíona. Is féidir moladh taighde le haghaidh PhD nó MLitt a phlé ach scríobh chuig an Ollamh Fionntán de Brún fionntan.debrun@mu.ie  Fógraítear scéim scoláireachtaí John agus Hume gach bliain san Earrach agus bíonn sonraí le fáil ag https://www.maynoothuniversity.ie/graduate-studies/john-pat-hume-doctoral-awards