Dr Tracey Ní Mhaonaigh

Nua-Ghaeilge (Modern Irish)

Gaeilge agus fáilte

Ceann Roinne

Arts Building
26
(01) 708 3714

Biography

Is Ollamh Comhlach le Gaeilge í Tracey Ní Mhaonaigh, agus eagarthóir Irisleabhar Mhá Nuad. Rinne sí B.A., M.Litt. agus Ph.D. in Ollscoil Mhá Nuad. Tá spéis ar leith aici i gcúrsaí foclóireachta agus aistritheoireachta, i gcúrsaí drámaíochta agus scannánaíochta, i saol agus i litríocht Chorca Dhuibhne, agus i scéal na Gaeilge i gColáiste Phádraig, Maigh Nuad. Bronnadh an dochtúireacht uirthi as an obair a rinne sí ar an ollsaothar foclóireachta 'Croidhe Cainnte Ciarraighe' a thiomsaigh Seán Óg Ó Caomhánaigh. Tá roinnt leabhar curtha amach aici le tamall de bhlianta anuas, As Tobar an Doibhlinigh (2015), Tháinig do Litir... (2017), agus Ó Chófra Chuallacht Cholm Cille (2021), agus roinnt eagrán de Léachtaí Cholm Cille agus Irisleabhar Mhá Nuad curtha in eagar. Bunaíodh leabhrán speisialta, The Life and Legacy of An tAthair Eoghan Ó Gramhnaigh (2021), a chuir Comhairle Contae na Mí amach, ar alt a chuir sí i gcló i Ríocht na Midhe. Is ball í de Choiste Léann na Gaeilge agus an Léinn Cheiltigh de chuid Acadamh Ríoga na hÉireann.

Research Interests

Tá spéis ag Tracey i gcúrsaí foclóireachta agus aistriúcháin, agus sa stair liteartha agus chultúrtha. Taobh istigh de na réimsí sin, tá spéis ar leith aici in oidhreacht Ghaeilge Choláiste Phádraig, Má Nuad (agus ról Chuallacht Cholm Cille san oidhreacht chéanna), agus i dteanga, litríocht agus oidhreacht Iarthar Chiarraí.

Tá sí ina heagarthóir ar an iris Ghaeilge is sine atá fós á cur amach, Irisleabhar Mhá Nuad.

Le ceithre bliana anuas tá dhá leabhar curtha amach aici, As Tobar an Doibhlinigh (2015) agus Tháinig do Litir... (2017). Bailiúchán, atá sa chéad cheann, de rogha scríbhneoireachta de chuid Bhreandáin Uí Dhoibhlin, iar-Ollamh le Fraincis in Ollscoil Mhá Nuad agus Athair Scoil na Nua-Chritice sa Choláiste. Is scríbhneoir ildánach é Breanán, a bhfuil an t-uafás scríofa aige in imeacht na mblianta ar réimse leathan ábhar, litríocht agus critic na Gaeilge ina measc, i réimse leathan formáidí, lena n-áirítear, úrscéalta, aistí, ailt scolártha, ábhar cráifeach, dráma, aistriúcháin, ailt nuachtáin, srl. Chun blaiseadh a thabhairt do léitheoirí d'oidhreacht shaibhir an Doibhlinigh agus den chomaoin faoina bhfuil lucht uile na Gaeilge aige, a tugadh faoin saothar seo a chur le chéile.

Sé atá sa dara leabhar, an comhfhreagras idir an tAthair Peadar Ó Laoghaire agus Beirt Fhear (taobh an Athar Peadar de) atá ar coimeád i Leabharlann an Ruiséalaigh. 99 litir atá sa chnuasach a scríobhadh idir 1899 agus 1917, tréimhse fíorthábhachtach i scéal na hathbheochana Gaeilge. Anuas ar na litreacha iad féin, cuireadh breis agus 50 aguisín leis chun cuidiú le léitheoirí bearnaí sa chomhfhreagras a líonadh.

Tá obair leanúnach á déanamh aici ar an mórshaothar foclóireachta Croidhe Cainnte Chiarraighe (a thiomsaigh Seán Óg Ó Caomhánaigh). Cnuasach de bhreis agus 2 mhilliún focal atá anseo de Ghaeilge Iarthar Chiarraí, agus Chorca Dhuibhne go háirithe. Rinne sí anailís ar an gcnuasach seo don Dochtúireacht, agus tá leagan leictreonach den téacs curtha ar fáil anois aici ar shuíomh Fhoras na Gaeilge (https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/croidhe-cainnte-ciarraighe/).Book

Year Publication
2021 Tracey Ní Mhaonaigh (2021) The Life and Legacy of An tAthair Eoghan Ó Gramhnaigh. Meath: Meath County Council.
2017 Tracey Ní Mhaonaigh (2017) Tháinig do Litir. Maigh Nuad: An Sagart.
2016 Tracey Ní Mhaonaigh (2016) As Tobar an Doibhlinigh. Baile Átha Cliath: Coiscéim.

Book Chapter

Year Publication
2024 Tracey Ní Mhaonaigh (2024) 'Ó Kruger Kavanagh go dtí An Cailín Ciúin: an cultúr físe agus an troid ar son na barántúlachta' In: Léachtaí Cholm Cille 54 – An Cailín Ciúin ag teacht in inmhe: Scannánaíocht na Gaeilge á hathghabhái. Maigh Nuad : An Sagart.
2020 Tracey Ní Mhaonaigh (2020) 'We Remember Maynooth: A College Across Four Centuries' In: We Remember Maynooth: A College Across Four Centuries. Dublin : Messenger Publications.
2020 Ní Mhaonaigh, T (2020) 'Léachtaí Cholm Cille I (1970)–L (2020): Innéacs' In: Léachtaí Cholm Cille 50. An Daingean, Co. Chiarraí : An Sagart.
2011 Ní Mhaonaigh, An Dr Tracey (2011) 'Comharthaí Sóirt na Teanga in An Fhaoileann Aonarach' In: An Dr Tadhg Ó Dúshláine & An Dr Tracey Ní Mhaonaigh(Eds.). An Fhaoileann Aonarach.

Edited Book

Year Publication
2024 Tracey Ní Mhaonaigh (Ed.). (2024) Léachtaí Cholm Cille 54 – An Cailín Ciúin ag teacht in inmhe: Scannánaíocht na Gaeilge á hathghabháil. Maigh Nuad: An Sagart,
2023 T. Ni Mhaonaigh (Ed.). (2023) Irisleabhar Mhá Nuad 2023. Maigh Nuad: An Sagart,
2022 Tracey Ní Mhaonaigh (Ed.). (2022) Irisleabhar Mhá Nuad 2022. Maigh Nuad: An Sagart,
2021 Tracey Ní Mhaonaigh (Ed.). (2021) Irisleabhar Mhá Nuad 2021. Maigh Nuad: An Sagart,
2021 Tracey Ní Mhaonaigh (Ed.). (2021) Ó Chófra Chuallacht Cholm Cille. Maigh Nuad: An Sagart,
2020 Tracey Ní Mhaonaigh (Ed.). (2020) Irisleabhar Mhá Nuad 2020. Maigh Nuad: An Sagart,
2019 Tracey Ní Mhaonaigh (Ed.). (2019) Irisleabhar Mhá Nuad. Maigh Nuad: An Sagart,
2018 Tracey Ní Mhaonaigh (Ed.). (2018) Léachtaí Cholm Cille: Pádraig Ó Fiannachta: Saol agus Saothar. Má Nuad: An Sagart,
2017 Ó Dúshláine, Ní Mhaonaigh, Mac Amhlaigh, Doherty (Ed.). (2017) Irisleabhar Mhá Nuad. Maigh Nuad: An Sagart,
2014 Ní Mhaonaigh, Tracey (Ed.). (2014) Oidhreacht Uí Ghramhnaigh (Léachtaí Cholm Cille XLIV). An Daingean: An Sagart,
2011 (2011) An Fhaoileann Aonarach. An Dr Tracey Ní Mhaonaigh, An Dr Tadhg Ó Dúshláine(Eds.).
2011 (2011) The Lone Seagull. An Dr Tracey Ní Mhaonaigh(Eds.).
2008 Ní Mhaonaigh, T. & Ó Dúshláine, T (Ed.). (2008) Éire agus an Eoraip sa 17ú hAois (Léachtaí Cholm Cille XXXVIII). An Daingean: An Sagart,

Peer Reviewed Journal

Year Publication
2017 Ní Mhaonaigh, Tracey (2017) 'Croidhe Cainnte Chiarraighe agus Foclóir an Duinnínigh'. COMHARTaighde, 3 :2-11. [Link] [Full-Text]
2015 An Dr Tracey N Mhaonaigh (2015) 'Oidhreacht an Athar Peadar: Croidhe Cainnte Chiarraighe agus 'caint na ndaoine''. Leachtai Cholm Cille, Leachtai Cholm Cille XLV :48-79. [Full-Text]
2009 N Mhaonaigh, T. (2009) 'Scéal Sheáin Óg agus a Ollsaothair Foclóireachta'. Comhar, 69 :12-14. [Full-Text]
2009 Ní Mhaonaigh, T (2009) 'Croidhe Cainnte Chiarraighe: Scéal na gComhaontuithe'. BLIAINIRIS, 9 . [Full-Text]
2007 Ní Mhaonaigh, T. (2007) 'Éacht Foclóireachta: Croidhe Cainnte Chiarraighe le Seán Óg Ó Caomhánaigh'. BLIAINIRIS, 7 :204-228.

Other Journal

Year Publication
2023 T. Ní Mhaonaigh (2023) 'Músclóir Misnigh' Comhar, 83 (11) . [DOI]
2022 Tracey Ní Mhaonaigh (2022) 'Léirmheas ar LCC 52' Comhar, 82 (11) :21-23. [Link]
2022 Ní Mhaonaigh, Tracey (2022) 'St Patrick's College, Maynooth, the Irish language revival effort and the Meath-men who made their mark' Ríocht na Midhe, XXXIII (2022) :198-220.
2019 Tracey Ní Mhaonaigh (2019) 'The life and legacy of Eoghan Ó Gramhnaigh: 120 years on' Ríocht na Midhe, XXX :238-264.
2018 Tracey Ní Mhaonaigh (2018) 'Stair Chuallacht Cholmcille' Irisleabhar Mhá Nuad 2018, 2018 :1-35.
2017 Ní Mhaonaigh, Tracey (2017) 'Traidisiún Irisleabhar Mhá Nuad' Irisleabhar Mhá Nuad, 2017 :7-15.

Conference Publication

Year Publication
2021 Tracey Ní Mhaonaigh (2021) 39th Harvard Celtic Colloquium The Lost Memoir of a Blasket Islander
2018 Tracey Ní Mhaonaigh (2018) Léachtaí Cholm Cille XLVIII . In: Tracey Ní Mhaonaigh eds. Pádraig Ó Fiannachta: An Scoláire Óg i gColáiste Phádraig, Má Nuad An Daingean,
2014 Ní Mhaonaigh, T. (2014) Léachtaí Cholm Cille XLV . In: Ó Raghallaigh, E eds. Oidhreacht an Athar Peadar: Croidhe Cainnte Chiarraighe agus 'caint na ndaoine'

Conference Contribution

Year Publication
2024 Tracey Ní Mhaonaigh (2024) Úna Ní Fhaircheallaigh: Comóradh 150 bliain Úna Ní Fhaircheallaigh & Leabhar an Athar Eoghan Ionad Oidhreachta Naomh Cillian, An Mullach, 02/03/2024-.
2023 Ni Mhaonaigh, T. (2023) Ceiliúradh agus comóradh ar shaol & ar shaothar Bheirt Fhear: Séamus Ó Dubhghaill (1855-1929) 'Is mór an sásamh aigne orm caint a dhéanamh le duine a thuigfidh mé': Beirt Fhear agus an tAth. Peadar Ó Laoghaire i mbun comhfhreagrais Lios a' Phúca, Co. Chiarraí, 22/07/2023-22/07/2023.
2023 Ní Mhaonaigh, T. (2023) Guthanna na mBan Behind (the story of) every great man is a great woman – Úna Ní Fhaircheallaigh: beathaisnéisí UCC, 08/03/2023-08/03/2023.
2023 Ní Mhaonaigh, T. (2023) Youth Theatre and Performance in Regional, Minority and Minoritised Languages Cúis na Gaeilge agus Traidisiún na Drámaíochta i gColáiste Phádraig, Maigh Nuad UCD, 23/03/2023-23/03/2023.
2022 Tracey Ní Mhaonaigh (2022) An tAthair Eoghan Ó Gramhnaigh: His Final Journey Lismullin Heritage Series Meath, 22/02/2022-22/02/2022.
2022 Tracey Ní Mhaonaigh (2022) Solas sa Dorchadas: An tAthair Eoghan Ó Gramhnaigh agus Coláiste Phádraig, Maigh Nuad An Dearcadh Éireannach agus Gaelach: Céad Bliain den Oideachas Éireannach Coláiste na Tríonóide, 12/05/2022-12/05/2022.
2022 Tracey Ní Mhaonaigh (2022) LCC 52: Aitheasc Seolta Léachtaí Cholm Cille Ollscoil Mhá Nuad, 09/09/2022-09/09/2022.
2019 Tracey Ní Mhaonaigh (2019) 39th Harvard Celtic Colloquium Annual conference organised by Dept of Celtic Languages and Literatures Harvard University, .
2019 Tracey Ní Mhaonaigh (2019) ‘Cleachtadh a dhéanann máistreacht’—Breandán Ó Doibhlin agus saothar saoil scríbhneoireachta Cruinniú cinn bhliana Chumann na Sagart Cluain Tarbh, 09/09/2019-09/09/2019.
2019 Tracey Ní Mhaonaigh (2019) Ón mBlascaod Mór go Conamara: taithí Mhuiris Uí Shúilleabháin ar an saol thiar 'I mBun Aistir agus Athléimh': Comhdháil lae in ómós don Dr Aisling Ní Dhonnchadha Ollscoil Mhá Nuad, 25/06/2019-25/06/2019.
2019 Tracey Ní Mhaonaigh (2019) St Patrick’s College, Maynooth, the Irish language revival effort and the Meathmen who made their mark Celtic Revival Seminar Navan, 23/11/2019-23/11/2019.
2018 Tracey Ní Mhaonaigh (2018) An Chomhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge 2018 Ní fheaca riamh a leithéid de phaca amadán!: spléachadh ar an gcomhfhreagras idir an tAthair Peadar agus Beirt Fhear NUIG, 05/10/2018-06/10/2018.
2018 Tracey Ní Mhaonaigh (2018) Stair Chuallacht Cholm Cille 120 bliain á gceiliúradh ag Cuallacht Cholm Cille Má Nuad, 21/02/2018-21/02/2018.
2017 Tracey Ní Mhaonaigh (2017) Léachtaí Cholm Cille: Pádraig Ó Fiannachta: Saol agus Saothar Thug mé páipéar ar na blianta a chaith An Fiannachtach i Má Nuad mar mhac léinn An Daingean, Co. Chiarraí, 21/04/2017-22/04/2017.
2017 Tracey Ní Mhaonaigh (2017) Sraith Seimineár na Nua-Ghaeilge ‘Meiogiolach gabhair agus mac bitse’. An tAthair Peadar agus Beirt Fhear i mbun comhrá Leabharlann an Ruiséalaigh, Má Nuad, 20/10/2017-20/10/2017.
2016 (2016) Aitheasc Seolta: Bunfhoclóir Gaeilge-Béarla Coiscéim Institiúid na hÉireann (BÁC), .
2016 (2016) Agallamh ar Raidió na Life mar gheall ar an leabhar As Tobar an Doibhlinigh Foras na Gaeilge (BÁC), .
2016 (2016) As Tobar an Doibhlinigh: scéal an tsaothair Seoladh an leabhair CCI, Páras, .
2016 (2016) Aitheasc Seolta: “Is ar scáth a chéile a mhaireann na daoine”: Éire sa 21ú Aois Seoladh an leabhair Institiúid na hÉireann (BÁC), .
2014 (2014) Seán Óg Ó Caomhánaigh: Foclóirí Teangeolaíocht na Gaeilge 2014 OÉMN, .
2014 (2014) Gliog-Ghraiméar Gaeilge 2014 NUI Maynooth Teaching and Learning Showcase OÉMN, .
2014 Tracey Ní Mhaonaigh (2014) Léachtaí Cholm Cille XLV: Oidhreacht an Athar Peadar Croidhe Cainnte Chiarraighe agus 'caint na ndaoine' An Daingean, Co. Chiarraí, 11/04/2014-12/04/2014.
2014 (2014) Oidhreacht An Athar Peadar: Croidhe Cainnte Ciarraighe agus ‘Caint na nDaoine’ Léachtaí Cholm Cille XLV An Daingean, .
2014 (2014) Oidhreacht an Bhlascaoid Mhóir The Crest OÉMN, .
2013 (2013) Croidhe Cainnte Chiarraighe agus Foclóir an Duinnínigh Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, .
2012 (2012) Agallamh ar Raidió Chiarraí mar gheall ar fhoclóir an Chóta Trá Lí, .
2011 (2011) Siollabas Nua don Chéad Bhliain Ollscoile: Ollscoil na hÉireann, Má Nuad. Go dtí seo Seimineár na Meithle um Theagasc na Gaeilge ag an Tríú Leibhéal Coláiste Phádraig (Droim C.), .
2011 (2011) ‘An Diabhal’ i gcnuasach foclóireachta Sheán a’ Chóta COMHDHÁIL IDIRNÁISIÚNTA SA LÉANN CEILTEACH OÉ Má Nuad, .
2010 Ní Mhaonaigh, T. (2010) Dáil Thuamhan Croidhe Cainnte Chiarraighe: Scéal an aighnis idir Seán a’Chóta agus an Roinn Oideachais Coláiste Mhuire Gan Smál, .
2010 (2010) Ó Shiollabas go Cúrsa. Scéal OÉ Mhá Nuad agus cúrsaí sruthaithe Seimineár de chuid na Meithle um Theagasc na Gaeilge ag an Tríú Leibhéal Coláiste Phádraig (Droim C.), .
2009 Adrian Cain (2009) The Current State of Manx on the Isle of Man Manx Language Officer, Manx Heritage Foundation, Scoil an Léinn Cheiltigh, Nua-Ghaeilge, .
2009 (2009) Cúlra agus Ábhar Croidhe Cainnte Chiarraighe An Saol Ó Dheas Baile na nGall, .
2007 (2007) Croidhe Cainnte Chiarraighe le Seán Óg Ó Caomhánai Dáil Thuamhan Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach, .
2007 (2007) Croidhe Cainnte Chiarraighe & Gaeilge Chorca Dhuib Teangeolaíocht na Gaeilge XI OÉ Má Nuad, .
2023 Tracey Ní Mhaonaigh (2023) Léachtaí Cholm Cille 54 – An Cailín Ciúin ag teacht in inmhe: Scannánaíocht na Gaeilge á hathghabhái Ó Kruger Kavanagh go dtí An Cailín Ciúin: an cultúr físe agus an troid ar son na barántúlachta Ollscoil Mhá Nuad, 10/11/2023-10/11/2023.
2023 Tracey Ní Mhaonaigh (2023) An Béal Beo: Foclóireacht agus Frásaíocht na Gaeilge Is mór idir na haimsirí – Ó cháineadh Croidhe Cainnte Ciarraighe go ceiliúradh Teasáras Gaeilge-Béarla UCC, 24/11/2023-24/11/2023.

Published Report

Year Publication
2002 Ollscoil Mhá Nuad (2002) Tuarascáil an Uachtaráin (an t-aistriúchán Gaeilge). Ollscoil Mhá Nuad, .
2002 Ollscoil Mhá Nuad (2002) Ráitis Airgeadais na hOllscoile (an t-aistriúchán Gaeilge). Ollscoil Mhá Nuad, .

Article

Year Publication
2022 Tracey Ní Mhaonaigh (2022) The man from Co Meath who had at least 10 funerals. Baile Átha Cliath: [Article] [Link]
2021 Tracey Ní Mhaonaigh (2021) Colm Cille agus Mic Léinn Choláiste Phádraig, Maigh Nuad. [Article]
2017 Tracey Ní Mhaonaigh (2017) 120 Bliain ag Fás. Maynooth University: [Article] [Link]
2016 Ní Mhaonaigh, Tracey (2016) Deireadh Ré. Maynooth: [Article] [Link]

Magazine Article

Year Publication
2013 Ní Mhaonaigh, Tracey & Ó Dúshláine, Tadhg (2013) A Blasket Bore: Reviewing the Review. [Magazine Article] [Full-Text]

Newspaper Articles

Year Publication
2016 An Dr Tracey Ní Mhaonaigh (2016) Uisce iontach as tobar domhain an Doibhlinigh. [Newspaper Articles]

Thesis

Year Publication
An Dr Tracey Ní Mhaonaigh [Thesis]

Edited Journal Issue

Year Publication
2018 Ronan Doherty, Dr Liam Mac Amhlaigh, Dr Tracey Ní Mhaonaigh agus Dr Tadhg Ó Dúshláine (2018) Irisleabhar Mhá Nuad 2018. Maigh Nuad: [Edited Journal Issue]
2017 Ronan Doherty, Dr Liam Mac Amhlaigh, Dr Tracey Ní Mhaonaigh agus Dr Tadhg Ó Dúshláine (2017) Irisleabhar Mhá Nuad 2017. Maigh Nuad: [Edited Journal Issue]

Electronic Journal

Year Publication
2023 T. Ní Mhaonaigh (2023) Fear cóirithe na ród. Online: [Electronic Journal] [Link] [DOI]
Certain data included herein are derived from the © Web of Science (2024) of Clarivate. All rights reserved.

Professional Associations

Description Function From / To
Comhar (comhalta) Comhalta 31/12/2012 - 31/12/2015
Coiste Léann na Gaeilge, Litríocht na Gaeilge agus na gCultúr Ceilteach (RIA) Rúnaí 18/09/2018 -
Fochoiste na bhFoilseachán (RIA) Ball 10/10/2018 -
Coiste Léann na Gaeilge agus an Léinn Cheiltigh (RIA) Ball choiste 01/01/2023 -

Honors and Awards

Date Title Awarding Body
01/08/2020 Maynooth University Teaching Award Maynooth University
01/01/2014 2014 NUI Maynooth Teaching and Learning Innovation Award Ollscoil Mhá Nuad
01/01/2017 Ciste Foilsitheoireachta Ollscoil Mhá Nuad Ollscoil Mhá Nuad
01/12/2015 Deontas foilsitheoireachta le haghaidh As Tobar an Doibhlinigh An tÚdarás um Ard-Oideachas

Committees

Committee Function From / To
Academic Council Teaching and Learning Committee Member -
Dámh na nEalaíon an Léinn Cheiltigh agus na Fealsúnachta Rúnaí 01/09/2014 - 01/01/2016
FACSP Teaching and Learning Committee Member -
Appeals Board (Academic Council rep) Member 01/10/2016 - 01/09/2019
FACSP Associate Dean 01/11/2015 - 01/10/2019
Disciplinary Board Ball choiste 01/09/2022 -
Academic Programmes Committee Member 01/11/2019 - 31/05/2022
MU Search Committee Committee member 13/07/2020 -
Coiste Léann na Gaeilge, Litríocht na Gaeilge agus na gCultúr Ceilteach (RIA) Rúnaí 01/09/2018 - 01/09/2022
Campus Life Member 01/10/2018 - 01/10/2019
Coiste Léann na Gaeilge agus an Léinn Cheiltigh (RIA) Ball choiste 01/09/2022 - 01/09/2026
Fochoiste na bhFoilseachán (RIA) Ball choiste 01/09/2018 - 01/11/2022
Appeals Board (Faculty rep) Alternative and full member 01/10/2011 - 30/09/2016

Education

Start date Institution Qualification Subject
Ollscoil Mhá Nuad PhD Nua-Ghaeilge
Ollscoil Mhá Nuad MLitt Nua-Ghaeilge
Ollscoil Mhá Nuad B.A. Nua-Ghaeilge agus Stair
Foras na Gaeilge Séala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí Gaeilge Cúrsaí aistriúcháin (Gaeilge-Béarla)

Languages

Language Reading Writing Speaking
Irish/Gaeilge Fluent Fluent Fluent

Editorial / Academic Reviews

Amount Role From / To
Léachtaí Cholm Cille Editor 01/01/2018 -
Léachtaí Cholm Cille Editor 01/01/2014 -
Irisleabhar Mhá Nuad Editor -
Léachtaí Cholm Cille Editor 01/01/2008 -
Léachtaí Cholm Cille Editor 10/11/2023 - 12/04/2024

Outreach Activities

Organisation Type Description
TG4 (Ardóidh mé mo sheol) Civic Society
An Sagart (foilsitheoirí) Civic Society