Dr Tracey Ní Mhaonaigh

Nua-Ghaeilge (Modern Irish)

Gaeilge agus fáilte

Ollamh Comhlach/ Associate Professor

Arts Building
26
(01) 708 3714

Biography

Rinne Tracey a B.A., M.Litt. agus Ph.D. anseo in Ollscoil Mhá Nuad. Thosaigh sí ag teagasc anseo sa bhliain 2000 agus fuair sí post buan léachtóireachta in 2008.

Le linn di a bheith i mbun na dochtúireachta, chaith sí tamall ag obair leis an gCoiste Téarmaíochta i mBaile Átha Cliath, i mbun ranganna le Conradh na Gaeilge, agus ag feidhmiú mar shaoraistritheoir anuas ar a cuid oibre mar léachtóir páirtaimseartha agus teagascóir. I measc na dtionscnamh aistritheoireachta a raibh baint aici leo, bhí: tiontú Windows XP go Gaeilge, pacáiste Gaeilge Rosetta Stone, an cluiche iománaíochta le haghaidh Playstation, chomh maith le cáipéisí airgeadais, dlíthiúla agus straitéise a aistriú do scata eagraíochtaí éagsúla.

Tá sí ina Leas-Déan ar Dhámh na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na Fealsúnachta, agus í ina ball de scata coistí éagsúla san Ollscoil, dhá choiste teagaisc agus foghlama, bord na n-achomharc agus an chomhairle acadúil ina measc.

Research Interests

Tá spéis ar leith ag Tracey in oidhreacht Ghaeilge Choláiste Phádraig, Má Nuad (agus ról Chuallacht Cholm Cille san oidhreacht chéanna), agus i dteanga, litríocht agus oidhreacht Iarthar Chiarraí.

Tá sí ina heagarthóir ar an iris Ghaeilge is sine atá fós á cur amach, Irisleabhar Mhá Nuad.

Le ceithre bliana anuas tá dhá leabhar curtha amach aici, As Tobar an Doibhlinigh (2015) agus Tháinig do Litir... (2017). Bailiúchán, atá sa chéad cheann, de rogha scríbhneoireachta de chuid Bhreandáin Uí Dhoibhlin, iar-Ollamh le Fraincis in Ollscoil Mhá Nuad agus Athair Scoil na Nua-Chritice sa Choláiste. Is scríbhneoir ildánach é Breanán, a bhfuil an t-uafás scríofa aige in imeacht na mblianta ar réimse leathan ábhar, litríocht agus critic na Gaeilge ina measc, i réimse leathan formáidí, lena n-áirítear, úrscéalta, aistí, ailt scolártha, ábhar cráifeach, dráma, aistriúcháin, ailt nuachtáin, srl. Chun blaiseadh a thabhairt do léitheoirí d'oidhreacht shaibhir an Doibhlinigh agus den chomaoin faoina bhfuil lucht uile na Gaeilge aige, a tugadh faoin saothar seo a chur le chéile.

Sé atá sa dara leabhar, an comhfhreagras idir an tAthair Peadar Ó Laoghaire agus Beirt Fhear (taobh an Athar Peadar de) atá ar coimeád i Leabharlann an Ruiséalaigh. 99 litir atá sa chnuasach a scríobhadh idir 1899 agus 1917, tréimhse fíorthábhachtach i scéal na hathbheochana Gaeilge. Anuas ar na litreacha iad féin, cuireadh breis agus 50 aguisín leis chun cuidiú le léitheoirí bearnaí sa chomhfhreagras a líonadh.

Tá obair leanúnach á déanamh aici ar an mórshaothar foclóireachta Croidhe Cainnte Chiarraighe (a thiomsaigh Seán Óg Ó Caomhánaigh). Cnuasach de bhreis agus 2 mhilliún focal atá anseo de Ghaeilge Iarthar Chiarraí, agus Chorca Dhuibhne go háirithe. Rinne sí anailís ar an gcnuasach seo don Dochtúireacht, agus tá leagan leictreonach den téacs curtha ar fáil anois aici ar shuíomh Fhoras na Gaeilge (https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/croidhe-cainnte-ciarraighe/).Books

  Year Publication
2017 Tháinig do Litir.
Ní Mhaonaigh, Tracey (2017) Tháinig do Litir. Maigh Nuad: An Sagart. [Details]
2016 As Tobar an Doibhlinigh.
Ní Mhaonaigh, T. (2016) As Tobar an Doibhlinigh. Baile Átha Cliath: Coiscéim. [Details]

Book Chapters

  Year Publication
2011 'Comharthaí Sóirt na Teanga in An Fhaoileann Aonarach'
Ní Mhaonaigh, An Dr Tracey (2011) 'Comharthaí Sóirt na Teanga in An Fhaoileann Aonarach' In: An Fhaoileann Aonarach. [Details]

Edited Books

  Year Publication
2018 Irisleabhar Mhá Nuad 2018
ó Dúshláine, Ní Mhaonaigh, Mac Amhlaigh, Ó Dochartaigh (Ed.). (2018) Irisleabhar Mhá Nuad 2018 Maigh Nuad: An Sagart. [Details]
2018 Léachtaí Cholm Cille: Pádraig Ó Fiannachta: Saol agus Saothar
Tracey Ní Mhaonaigh (Ed.). (2018) Léachtaí Cholm Cille: Pádraig Ó Fiannachta: Saol agus Saothar Má Nuad: An Sagart. [Details]
2017 Irisleabhar Mhá Nuad
Ó Dúshláine, Ní Mhaonaigh, Mac Amhlaigh, Doherty (Ed.). (2017) Irisleabhar Mhá Nuad Maigh Nuad: An Sagart. [Details]
2014 Oidhreacht Uí Ghramhnaigh (Léachtaí Cholm Cille XLIV)
Ní Mhaonaigh, Tracey (Ed.). (2014) Oidhreacht Uí Ghramhnaigh (Léachtaí Cholm Cille XLIV) An Daingean: An Sagart. [Details]
2011 An Fhaoileann Aonarach
(2011) An Fhaoileann Aonarach An Dr Tracey Ní Mhaonaigh, An Dr Tadhg Ó Dúshláine (Ed.). [Details]
2011 The Lone Seagull
(2011) The Lone Seagull An Dr Tracey Ní Mhaonaigh (Ed.). [Details]
2008 Éire agus an Eoraip sa 17ú hAois (Léachtaí Cholm Cille XXXVIII)
Ní Mhaonaigh, T. & Ó Dúshláine, T (Ed.). (2008) Éire agus an Eoraip sa 17ú hAois (Léachtaí Cholm Cille XXXVIII) An Daingean: An Sagart. [Details]

Peer Reviewed Journals

  Year Publication
2017 'Croidhe Cainnte Chiarraighe agus Foclóir an Duinnínigh'
Ní Mhaonaigh, Tracey (2017) 'Croidhe Cainnte Chiarraighe agus Foclóir an Duinnínigh'. COMHARTaighde, 3 :2-11 [full-text] [Details]
2015 'Oidhreacht an Athar Peadar: Croidhe Cainnte Chiarraighe agus 'caint na ndaoine''
An Dr Tracey N Mhaonaigh (2015) 'Oidhreacht an Athar Peadar: Croidhe Cainnte Chiarraighe agus 'caint na ndaoine''. Leachtai Cholm Cille, Leachtai Cholm Cille XLV :48-79 [full-text] [Details]
2009 'Scéal Sheáin Óg agus a Ollsaothair Foclóireachta'
N Mhaonaigh, T. (2009) 'Scéal Sheáin Óg agus a Ollsaothair Foclóireachta'. Comhar, 69 :12-14 [full-text] [Details]
2009 'Croidhe Cainnte Chiarraighe: Scéal na gComhaontuithe'
N Mhaonaigh, T. (2009) 'Croidhe Cainnte Chiarraighe: Scéal na gComhaontuithe'. BLIAINIRIS, 9 :79-111 [full-text] [Details]
2007 'Éacht Foclóireachta: Croidhe Cainnte Chiarraighe le Seán Óg Ó Caomhánaigh'
Ní Mhaonaigh, T. (2007) 'Éacht Foclóireachta: Croidhe Cainnte Chiarraighe le Seán Óg Ó Caomhánaigh'. BLIAINIRIS, 7 :204-228 [Details]

Other Journals

  Year Publication
2019 'The life and legacy of Eoghan Ó Gramhnaigh: 120 years on'
Tracey Ní Mhaonaigh (2019) 'The life and legacy of Eoghan Ó Gramhnaigh: 120 years on' Ríocht na Midhe, XXX :238-264. [Details]
2018 'Stair Chuallacht Cholmcille'
Tracey Ní Mhaonaigh (2018) 'Stair Chuallacht Cholmcille' Irisleabhar Mhá Nuad 2018, 2018 :1-35. [Details]
2017 'Traidisiún Irisleabhar Mhá Nuad'
Ní Mhaonaigh, Tracey (2017) 'Traidisiún Irisleabhar Mhá Nuad' Irisleabhar Mhá Nuad, 2017 :7-15. [Details]

Conference Publications

  Year Publication
2018 Pádraig Ó Fiannachta: An Scoláire Óg i gColáiste Phádraig, Má Nuad
Tracey Ní Mhaonaigh (2018) Pádraig Ó Fiannachta: An Scoláire Óg i gColáiste Phádraig, Má Nuad . In: Tracey Ní Mhaonaigh eds. Léachtaí Cholm Cille XLVIII An Daingean, , pp.37-54 [Details]
2014 Oidhreacht an Athar Peadar: Croidhe Cainnte Chiarraighe agus 'caint na ndaoine'
Ní Mhaonaigh, T. (2014) Oidhreacht an Athar Peadar: Croidhe Cainnte Chiarraighe agus 'caint na ndaoine' . In: Ó Raghallaigh, E eds. Léachtaí Cholm Cille XLV [Details]

Conference Contributions

  Year Publication
2019 'I mBun Aistir agus Athléimh': Comhdháil lae in ómós don Dr Aisling Ní Dhonnchadha.
Tracey Ní Mhaonaigh (2019) 'I mBun Aistir agus Athléimh': Comhdháil lae in ómós don Dr Aisling Ní Dhonnchadha. [Oral Presentation], Ón mBlascaod Mór go Conamara: taithí Mhuiris Uí Shúilleabháin ar an saol thiar, Ollscoil Mhá Nuad , 25-JUN-19 - 25-JUN-19 [Details]
2019 Cruinniú cinn bhliana Chumann na Sagart.
Tracey Ní Mhaonaigh (2019) Cruinniú cinn bhliana Chumann na Sagart. [Invited Lecture], ‘Cleachtadh a dhéanann máistreacht’—Breandán Ó Doibhlin agus saothar saoil scríbhneoireachta, Cluain Tarbh , 09-SEP-19 - 09-SEP-19 [Details]
2018 Ní fheaca riamh a leithéid de phaca amadán!: spléachadh ar an gcomhfhreagras idir an tAthair Peadar agus Beirt Fhear.
Tracey Ní Mhaonaigh (2018) Ní fheaca riamh a leithéid de phaca amadán!: spléachadh ar an gcomhfhreagras idir an tAthair Peadar agus Beirt Fhear. [Oral Presentation], An Chomhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge 2018, NUIG , 05-OCT-18 - 06-OCT-18 [Details]
2018 120 bliain á gceiliúradh ag Cuallacht Cholm Cille. Thug mé caint ar stair na Cuallachta.
Tracey Ní Mhaonaigh (2018) 120 bliain á gceiliúradh ag Cuallacht Cholm Cille. Thug mé caint ar stair na Cuallachta. [Invited Lecture], Stair Chuallacht Cholm Cille, Má Nuad , 21-FEB-18 - 21-FEB-18 [Details]
2017 Thug mé páipéar ar na blianta a chaith An Fiannachtach i Má Nuad mar mhac léinn.
Tracey Ní Mhaonaigh (2017) Thug mé páipéar ar na blianta a chaith An Fiannachtach i Má Nuad mar mhac léinn. [Invited Lecture], Léachtaí Cholm Cille: Pádraig Ó Fiannachta: Saol agus Saothar, An Daingean, Co. Chiarraí , 21-APR-17 - 22-APR-17 [Details]
2017 ‘Meiogiolach gabhair agus mac bitse’. An tAthair Peadar agus Beirt Fhear i mbun comhrá.
Tracey Ní Mhaonaigh (2017) ‘Meiogiolach gabhair agus mac bitse’. An tAthair Peadar agus Beirt Fhear i mbun comhrá. [Oral Presentation], Sraith Seimineár na Nua-Ghaeilge, Leabharlann an Ruiséalaigh, Má Nuad , 20-OCT-17 - 20-OCT-17 [Details]
2014 Croidhe Cainnte Chiarraighe agus 'caint na ndaoine'.
Tracey Ní Mhaonaigh (2014) Croidhe Cainnte Chiarraighe agus 'caint na ndaoine'. [Invited Lecture], Léachtaí Cholm Cille XLV: Oidhreacht an Athar Peadar, An Daingean, Co. Chiarraí , 11-APR-14 - 12-APR-14 [Details]
2016
(2016) [Oral Presentation], Agallamh ar Raidió na Life mar gheall ar an leabhar As Tobar an Doibhlinigh, Foras na Gaeilge (BÁC) [Details]
2016 Coiscéim.
(2016) Coiscéim. [Oral Presentation], Aitheasc Seolta: Bunfhoclóir Gaeilge-Béarla, Institiúid na hÉireann (BÁC) [Details]
2016 Seoladh an leabhair.
(2016) Seoladh an leabhair. [Oral Presentation], Aitheasc Seolta: “Is ar scáth a chéile a mhaireann na daoine”: Éire sa 21ú Aois, Institiúid na hÉireann (BÁC) [Details]
2016 Seoladh an leabhair.
(2016) Seoladh an leabhair. [Oral Presentation], As Tobar an Doibhlinigh: scéal an tsaothair, CCI, Páras [Details]
2014 2014 NUI Maynooth Teaching and Learning Showcase.
(2014) 2014 NUI Maynooth Teaching and Learning Showcase. [Poster Presentation], Gliog-Ghraiméar Gaeilge, OÉMN [Details]
2014 Teangeolaíocht na Gaeilge 2014.
(2014) Teangeolaíocht na Gaeilge 2014. [Oral Presentation], Seán Óg Ó Caomhánaigh: Foclóirí, OÉMN [Details]
2014 Léachtaí Cholm Cille XLV.
(2014) Léachtaí Cholm Cille XLV. [Oral Presentation], Oidhreacht An Athar Peadar: Croidhe Cainnte Ciarraighe agus ‘Caint na nDaoine’, An Daingean [Details]
2014 The Crest.
(2014) The Crest. [Oral Presentation], Oidhreacht an Bhlascaoid Mhóir, OÉMN [Details]
2013 Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge.
(2013) Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge. [Oral Presentation], Croidhe Cainnte Chiarraighe agus Foclóir an Duinnínigh, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh [Details]
2012
(2012) [Oral Presentation], Agallamh ar Raidió Chiarraí mar gheall ar fhoclóir an Chóta, Trá Lí [Details]
2011 Seimineár na Meithle um Theagasc na Gaeilge ag an Tríú Leibhéal.
(2011) Seimineár na Meithle um Theagasc na Gaeilge ag an Tríú Leibhéal. [Oral Presentation], Siollabas Nua don Chéad Bhliain Ollscoile: Ollscoil na hÉireann, Má Nuad. Go dtí seo, Coláiste Phádraig (Droim C.) [Details]
2011 COMHDHÁIL IDIRNÁISIÚNTA SA LÉANN CEILTEACH.
(2011) COMHDHÁIL IDIRNÁISIÚNTA SA LÉANN CEILTEACH. [Oral Presentation], ‘An Diabhal’ i gcnuasach foclóireachta Sheán a’ Chóta, OÉ Má Nuad [Details]
2010 Dáil Thuamhan.
(2010) Dáil Thuamhan. [Oral Presentation], Croidhe Cainnte Chiarraighe: Scéal an aighnis idir Seán a’Chóta agus an Roinn Oideachais, Coláiste Mhuire Gan Smál [Details]
2010 Seimineár de chuid na Meithle um Theagasc na Gaeilge ag an Tríú Leibhéal.
(2010) Seimineár de chuid na Meithle um Theagasc na Gaeilge ag an Tríú Leibhéal. [Oral Presentation], Ó Shiollabas go Cúrsa. Scéal OÉ Mhá Nuad agus cúrsaí sruthaithe, Coláiste Phádraig (Droim C.) [Details]
2009
Adrian Cain (2009) [Visiting and guest lecturers hosted], The Current State of Manx on the Isle of Man, Manx Language Officer, Manx Heritage Foundation, Scoil an Léinn Cheiltigh, Nua-Ghaeilge [Details]
2009 An Saol Ó Dheas.
(2009) An Saol Ó Dheas. [Oral Presentation], Cúlra agus Ábhar Croidhe Cainnte Chiarraighe, Baile na nGall [Details]
2007 Dáil Thuamhan.
(2007) Dáil Thuamhan. [Oral Presentation], Croidhe Cainnte Chiarraighe le Seán Óg Ó Caomhánai, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach [Details]
2007 Teangeolaíocht na Gaeilge XI.
(2007) Teangeolaíocht na Gaeilge XI. [Oral Presentation], Croidhe Cainnte Chiarraighe & Gaeilge Chorca Dhuib, OÉ Má Nuad [Details]

Magazine Article

  Year Publication
2013 A Blasket Bore: Reviewing the Review.
Ní Mhaonaigh, Tracey & Ó Dúshláine, Tadhg (2013) A Blasket Bore: Reviewing the Review. Magazine Article [full-text] [Details]

Newspaper Articles

  Year Publication
2016 Uisce iontach as tobar domhain an Doibhlinigh.
An Dr Tracey Ní Mhaonaigh (2016) Uisce iontach as tobar domhain an Doibhlinigh. Newspaper Articles [Details]

Thesis

  Year Publication

An Dr Tracey Ní Mhaonaigh Thesis [Details]

Conference Hosted

  Year Publication
2013 Léachtaí Cholm Cille XLIV: Oidhreacht Uí Ghramhnaigh.
An Dr Tracey Ní Mhaonaigh (2013) Léachtaí Cholm Cille XLIV: Oidhreacht Uí Ghramhnaigh. Conference Hosted [Details]
2007 LCC XXXVIII: Éire agus an Eoraip sa 17ú hAois.
Tadhg Ó Dúshláine & Tracey Ní Mhaonaigh (2007) LCC XXXVIII: Éire agus an Eoraip sa 17ú hAois. Conference Hosted [Details]

Honours and Awards

  Year Title Awarding Body
2014 2014 NUI Maynooth Teaching and Learning Innovation Award Ollscoil Mhá Nuad
2017 Ciste Foilsitheoireachta Ollscoil Mhá Nuad Ollscoil Mhá Nuad
2015 Deontas foilsitheoireachta le haghaidh As Tobar an Doibhlinigh An tÚdarás um Ard-Oideachas

Professional Associations

  Association Function From / To
Comhar (comhalta) Comhalta 31-DEC-12 / 31-DEC-15

Committees

  Committee Function From / To
Academic Council Teaching and Learning Committee Member /
Dámh na nEalaíon an Léinn Cheiltigh agus na Fealsúnachta Rúnaí 2014 / 2016
FACSP Teaching and Learning Committee Member /
Appeals Board (Academic Council rep) Member 2016 / 2019
FACSP Associate Dean 2015 / 2019

Education

  Year Institution Qualification Subject
2008 Ollscoil Mhá Nuad PhD Nua-Ghaeilge
2002 Ollscoil Mhá Nuad MLitt Nua-Ghaeilge
2000 Ollscoil Mhá Nuad B.A. Nua-Ghaeilge agus Stair
2006 Foras na Gaeilge Séala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí Gaeilge Cúrsaí aistriúcháin (Gaeilge-Béarla)

Languages

  Language Reading Writing Speaking
Irish/Gaeilge Fluent Fluent Fluent