Welcome to the website of the Department of Modern Irish. In this you will find information on our undergraduate and postgraduate courses, on departmental staff and on various activities organised within the department.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Beidh ceithre scoláireacht MA ar fiú €3000 an ceann iad á gcur ar fáil ag Roinn na Nua-Ghaeilge, Ollscoil Mhá Nuad don bhliain acadúil 2022/2023

AGUS
Beidh Scoláireacht an Oireachtais, ar fiú €3000 í, á cur ar fail ag an Oireachtas Baile || An tOireachtas. Tá Scoláireacht an Oireachtais ar oscailt d’ealaíontóirí traidisiúnta nó comhaimseartha na Gaeilge agus na Gaeltachta ar mian leo tabhairt faoin sruth MA do thaibheoirí, Taibhealaíona agus Traidisiúin Bhéil na Gaeilge, mar chuid den MA Nua-Ghaeilge

Uasdátú tábhachtach faoi spriocdhátaí:

  • Spriocdháta deiridh le cur isteach ar an MA Nua-Ghaeilge: 15 Lúnasa 2022
  • Spriocdháta deiridh le cur isteach ar scoláireachtaí MA Roinn na Nua-Ghaeilge: 17 Lúnasa 2022
  • Spriocdháta deiridh le cur isteach ar Scoláireacht an Oireachtais: 17 Lúnasa 2022

  SCOLÁIREACHTAÍ MA 2022   MA NUA-GHAEILGE 2022   Bileog Eolais 2022 don Sruth MA Nua-ghaeilge Taibhealaíona agus Tradisiúin Bhéil   Scoláireacht an Oireachtais 2022

Cén saghas cúrsa é?

Cúrsa é seo dóibh siúd ar spéis leo eolas leitheadach domhain a chur ar theanga agus ar shaíocht na Gaeilge ar mhaithe le forbairt ghairmiúil agus forbairt phearsanta. Leagtar béim ar chruinneas agus ar shaibhreas teanga tríd síos ach tugtar deis do mhic léinn díriú ar na sainábhair is spéis leo féin. Chuige sin, tugtar rogha do mhic léinn tabhairt faoi cheann amháin de na trí shruth seo a leanas:
 

  • Cruinneas, Saibhreas agus Cumarsáid (na meáin)
  • Litríocht agus Critic
  • Na Taibhealaíona agus An Traidisiún Béil

Is féidir an chéim Mháistreachta a dhéanamh go lánaimseartha (bliain amháin) nó go páirtaimseartha (dhá bhliain). Trí mheán scrúduithe agus tionscnaimh taighde a dhéantar obair na mac léinn a mheas.

Is féidir eolas a fháil ar an sruth nua MA Nua-Ghaeilge Taibhealaíona agus Traidisiúin Bhéil na Gaeilge sa bhileog seo Bileog Eolais 2022 don Sruth MA Taibhealaíona
nó dul i dteagmháil leis an Ollamh le Nua-Ghaeilge agus le Taibhealaíona, Tríona Ní Shíocháin, ag triona.nishiochain@mu.ie.