Welcome to the website of the Department of Modern Irish. In this you will find information on our undergraduate and postgraduate courses, on departmental staff and on various activities organised within the department.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Beidh ceithre scoláireacht MA ar fiú €3000 an ceann iad á gcur ar fáil ag Roinn na Nua-Ghaeilge, Ollscoil Mhá Nuad don bhliain acadúil 2022/2023
  SCOLÁIREACHTAÍ MA 2022 MA NUA-GHAEILGE 2022
  Bileog Eolais 2022 don Sruth MA Taibhealaíona

Cén saghas cúrsa é?

Cúrsa é seo dóibh siúd ar spéis leo eolas leitheadach domhain a chur ar theanga agus ar shaíocht na Gaeilge ar mhaithe le forbairt ghairmiúil agus forbairt phearsanta. Leagtar béim ar chruinneas agus ar shaibhreas teanga tríd síos ach tugtar deis do mhic léinn díriú ar na sainábhair is spéis leo féin. Chuige sin, tugtar rogha do mhic léinn tabhairt faoi cheann amháin de na trí shruth seo a leanas:
 
•         Cruinneas, Saibhreas agus Cumarsáid (na meáin)
•         Litríocht agus Critic
•         Na Taibhealaíona agus An Traidisiún Béil

Is féidir an chéim Mháistreachta a dhéanamh go lánaimseartha (bliain amháin) nó go páirtaimseartha (dhá bhliain). Trí mheán scrúduithe agus tionscnaimh taighde a dhéantar obair na mac léinn a mheas.

https://youtu.be/eCK1KMfpWPQ

Is féidir eolas a fháil ar an sruth nua MA Nua-Ghaeilge Taibhealaíona agus Traidisiúin Bhéil na Gaeilge sa bhileog seo
  Bileog Eolais 2022 don Sruth MA Taibhealaíona
nó dul i dteagmháil leis an Ollamh le Nua-Ghaeilge agus le Taibhealaíona, Tríona Ní Shíocháin, ag triona.nishiochain@mu.ie.