Acmhainní don Aistritheoir

Bogearraí úsáideacha

•    GaelSpell (Seiceálaí litrithe don PC)     
http://www.cruinneog.com/GaelSpell.html 

•    MacLitriú (Seiceálaí litrithe don Mac)    
https://www.snasta.ie/maclitriu/ 

•    WinGléacht (Leagan leictreonach de Foclóir Gaeilge-Béarla Néill Uí Dhónaill) http://www.litriocht.com/shop/product_info.php?products_id=6645#.WBIQ9tQrJnI  
 

Foclóirí agus bunachair théarmaíochta

•    An Leabharlann Teanga agus Foclóireachta, www.teanglann.ie  
-    Foclóir Gaeilge–Béarla (Ó Dónaill, 1977)  
-    English–Irish Dictionary (de Bhaldraithe, 1959)  
-    An Foclóir Beag (Ó Dónaill & Ua Maoileoin, 1991)  
-    Bunachar Gramadaí 
-    Bunachar Foghraíochta 

•    An Foclóir Nua Béarla-Gaeilge, www.focloir.ie 

•    An bunachar téarmaíochta, www.tearma.ie

•    Bunachar logainmneacha na hÉireann, www.logainm.ie
 

Áiseanna agus acmhainní ar líne

•    Suíomh áiseanna agus fóram ríomhphoist do lucht na Gaeilge: www.acmhainn.ie 

•    Suíomh áiseanna do lucht na Gaeilge: www.aistear.ie 

•    Acmhainní teanga agus naisc úsáideacha don Ghaeilge ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh: http://ec.europa.eu/translation/irish/irish_en.htm 

•    Eolas faoi áiseanna teicneolaíochta agus faoi acmhainní ar líne a bhaineann leis an nGaeilge: www.scriobh.ie 

•    Suíomh gréasáin ríomhfhoghlama: www.ranganna.com 
 

Acmhainní a bhaineann leis an aistriúchán dlíthiúil

•    Corpas comhthreomhar de mhíreanna ailínithe ó reachtaíocht na hÉireann agus ó reachtaíocht an Aontais Eorpaigh: www.gaois.ie 

•    IATE – Bunachar téarmaíochta an Aontais Eorpaigh
http://iate.europa.eu/SearchByQueryLoad.do?method=load 
•    EUR-Lex – Suíomh ina bhfuil rochtain dhíreach, saor in aisce ar dhlíthe an Aontais Eorpaigh, ar Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, ar chonarthaí, ar reachtaíocht, ar chásdlí agus go leor eile
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html  

•    Achtanna an Oireachtais, 1922-2009: www.achtanna.ie
 

Leabhair thagartha ar líne

•    Gramadach na Gaeilge: an Caighdeán Oifigiúil (2016)
http://www.oireachtas.ie/parliament/media/translators/An-Caighde%C3%A1n-Oifigi%C3%BAil_2016.pdf 

•    Graiméar Gaeilge na mBráithre Críostaí (1999)
http://www.scriobh.ie/ScriobhIe/Media/Graimear%20Gaeilge%20na%20mBraithre%20Criostai_Eag1999.pdf 

•    Lorg an Bhéarla, le Seán Mac Maoláin
http://acmhainn.ie/athchlo/lorganbhearla/index.html