The Academic Advisory Office offers a convenient first point of contact for students who wish to seek advice or assistance with their general experience of University life. The office provides an ombudsman-like role for students who may be encountering difficulties in their programme of study.

The Academic Advisory offices are located on the first floor of Education House. Education House is located on North Campus of the University. Click here for an online map of the University.

Contact

You can contact the Academic Advisory Office by:

Academic Advisory Office Opening Hours

THE ACADEMIC ADVISORY OFFICE IS CLOSED UNTIL MONDAY 19th AUGUST TO FACILITATE ANNUAL LEAVE.

To make an appointment, please e-mail advisory.office@mu.ie or phone (01) 708 3368.

Please Note:    Appointments must be booked at least three days in advance to guarantee your preferred time.

OUT OF TERMS HOURS ARE NOW IN OPERATION AND STUDENTS ARE SEEN BY APPOINTMENT ONLY, PLEASE EMAIL ADVISORY.OFFICE@MU.IE OR PHONE 01 7083368 TO ARRANGE AN APPOINTMENT

Day 10.00 am - 12.15pm 1pm - 2pm 2.15 pm - 4.15 pm
Monday            Closed Closed         Closed
Tuesday            Closed Closed         Closed
Wednesday            Closed Closed         Closed
Thursday            Closed Closed         Closed
Friday            Closed Closed         Closed

Please note the Office is closed on Fridays for Administration purposes

Is í An Oifig Chomhairle Acadúil an chéad phointe teagmhála do mhic léinn a bhfuil comhairle nó cabhair ag teastáil uathu maidir lena n-eispéireas ar shaol na hOllscoile. Bíonn an oifig ag feidhmiú mar Ombudsman do mhic léinn a bhfuil deacrachtaí acu lena gclár staidéir. Tá an Oifig Chomhairle Acadúil lonnaithe ar an gcéad urlár in Áras an Oideachais. Tá Áras an Oideachais lonnaithe ar Champas Thuaidh na hOllscoile. Tá mapa den Ollscoil ar fáil ar líne.
 
Teagmháil
Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Chomhairle Acadúil:
Fón: (01) 708 3368
Facs: (01) 708 4523
Ríomhphost: advisory.office@mu.ie
 
Uaireanta Oscailte, An Oifig Chomhairle Acadúil
Is féidir coinne a dhéanamh trí ríomhphost a sheoladh chuig advisory.office@mu.ie nó ar an bhfón (01) 708 3368.