The Academic Advisory Office offers a convenient first point of contact for students who wish to seek advice or assistance with their general experience of University life. The office provides an ombudsman-like role for students who may be encountering difficulties in their programme of study.

The Academic Advisory offices are located on the first floor of Education House. Education House is located on North Campus of the University. Click here for an online map of the University.

Contact
You can contact the Academic Advisory Office directly by:

Please Note: There are no face to face consultations available at this time, however I can phone you or set up an MS Teams meeting with you or answer your query via email: advisory.office@mu.ie  There are also contact/query forms available in the menu to the left.  If you are completing this form please include in the text the days and times you are available to take a call.

I am currently working from home and endeavouring to answer all emails and query forms received within two working days. Most emails are currently being answered within one, however you may experience a longer delay during periods of increased volume, please be considerate of this.
 

Is í An Oifig um Chomhairle Acadúil an chéad phointe teagmhála do mhic léinn a bhfuil comhairle nó cabhair ag teastáil uathu maidir lena n-eispéireas ar shaol na hOllscoile. Bíonn an oifig ag feidhmiú mar Ombudsman do mhic léinn a bhfuil deacrachtaí acu lena gclár staidéir.
 
Tá an Oifig um Chomhairle Acadúil lonnaithe ar an gcéad urlár in Áras an Oideachais. Tá Áras an Oideachais lonnaithe ar Champas Thuaidh na hOllscoile. Tá mapa den Ollscoil ar fáil ar líne. 
 
Teagmháil
Is féidir teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an Oifig um Chomhairle Acadúil:

  • Ríomhphost: advisory.office@mu.ie. Seo an bealach is tapúla agus atá molta chun teagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Tabhair faoi Deara le do Thoil: Níl seisiúin chomhairliúcháin aghaidh ar aghaidh ar fáil faoi láthair, ach is féidir liom glaoch ort agus cruinniú Teams a chur in eagar nó do cheist a fhreagairt trí ríomhphost: advisory.office@mu.ie Tá foirmeacha teagmhála/ceiste ar fáil ar an roghchlár chomh maith.

Táim ag obair ón mbaile faoi láthair agus tá sé i gceist agam na ríomhphostanna agus na foirmeacha ceiste a fhreagairt taobh istigh de dhá lá oibre. Freagraítear an chuid is mó de na ríomhphostanna taobh istigh de lá amháin. Tá seans ann, áfach, go mbeidh moill ann le linn tréimhsí a bhfuil an-éileamh ann. Coimead é seo ar intinn agat le do thoil.