The Academic Advisory Office offers a convenient first point of contact for students who wish to seek advice or assistance with their general experience of University life. The office provides an ombudsman-like role for students who may be encountering difficulties in their programme of study.

The Academic Advisory offices are located on the first floor of Education House. Education House is located on North Campus of the University. Click here for an online map of the University.

Contact

You can contact the Academic Advisory Office by:

Academic Advisory Office Opening Hours

To make an appointment, please e-mail advisory.office@mu.ie or phone (01) 708 3368.

Please Note:    Appointments must be booked at least three days in advance and there are no drop in slots available on appointment days.

 

THE OFFICE HOURS FOR MONDAY 15th APRIL TO FRIDAY 19th APRIL ARE AS FOLLOWS: 

Day 10.00 am - 12.15pm 1pm - 2pm 2.15 pm - 4.15 pm
Monday Appointment only Closed Appointment only
Tuesday Appointment only Closed Appointment only
Wednesday Appointment only Closed Office closed to facilitate annual leave
Thursday Office closed to facilitate annual leave Closed Office closed to facilitate annual leave
Friday University closed Closed University closed

Week commencing Monday 22nd April to Friday 26th April

      Day                  10.00am - 12.15pm 1pm-2pm 2.15pm - 4.15pm
Monday  Bank Holiday University closed Closed Bank Holiday University closed
Tuesday Office closed to facilitate annual leave Closed Office Closed to facilitate annual leave
Wednesday By Appointment only Closed By Appointment only
Thursday By Appointment only Closed By Appointment only
Friday Office closed for Admin work Closed Office closed for Admin work

Please note the Office is closed on Fridays for Administration purposes

Is í An Oifig Chomhairle Acadúil an chéad phointe teagmhála do mhic léinn a bhfuil comhairle nó cabhair ag teastáil uathu maidir lena n-eispéireas ar shaol na hOllscoile. Bíonn an oifig ag feidhmiú mar Ombudsman do mhic léinn a bhfuil deacrachtaí acu lena gclár staidéir. Tá an Oifig Chomhairle Acadúil lonnaithe ar an gcéad urlár in Áras an Oideachais. Tá Áras an Oideachais lonnaithe ar Champas Thuaidh na hOllscoile. Tá mapa den Ollscoil ar fáil ar líne.
 
Teagmháil
Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Chomhairle Acadúil:
Fón: (01) 708 3368
Facs: (01) 708 4523
Ríomhphost: advisory.office@mu.ie
 
Uaireanta Oscailte, An Oifig Chomhairle Acadúil
Is féidir coinne a dhéanamh trí ríomhphost a sheoladh chuig advisory.office@mu.ie nó ar an bhfón (01) 708 3368.