Welcome to the Department of Psychology at Maynooth University. 

The Department of Psychology was established in September 1999, and has since expanded steadily into a vibrant and internationally-recognized center of high quality teaching and research. Here at Maynooth University, the Psychology Department provides students with the set of skills required to thrive in both academic and non-academic environments, offering BA and BSc undergraduate degrees in Psychology, as well as postgraduate degrees by research (MSc and PhD). 

Fáilte go dtí an Roinn Síceolaíochta in Ollscoil Mhá Nuad
Bunaíodh an Roinn seo i Meán Fómhair 1999 agus ó shin tá sí tar éis teacht chun bheith ina hionad beoga a bhfuil clú idirnáisiúnta uirthi as feabhas a teagaisc agus a taighde. Anseo in Ollscoil Mhá Nuad, cuireann an Roinn Síceolaíochta sraith scileanna ar fáil do mhic léinn le go mbeidh rath orthu i dtimpeallachtaí acadúla agus neamhacadúla araon. Tairgimid céimeanna BA agus BSc sa tSíceolaíocht, chomh maith le cáilíochtaí iarchéime trí thaighde (MSc agus PhD).