An tOllamh Tríona Ní Shíocháin

Nua-Ghaeilge (Modern Irish)

Gaeilge agus fáilte

Ceann Scoile

Biography

Ceoltóir, amhránaí agus scoláire idirdhisciplíneach is ea an tOllamh Tríona Ní Shíocháin go bhfuil suim ar leithligh aici i dtaibhealaíona agus i dtraidisiúin bhéil na Gaelainne, sa cheol traidisiúnta, sa chleachtas cruthaitheach, i mbanfhilí na Gaelainne, agus i stair na smaointeoireachta mar a léirítear dúinn í in amhránaíocht agus i bhfilíocht na Gaelainne. Ceapadh í ina hOllamh le Nua-Ghaeilge agus le Taibhealaíona in Ollscoil Mhá Nuad in 2021. Roimis sin do bhí sí ina Ceann Roinne agus ina Léachtóir le Ceol Gaelach i Roinn an Cheoil i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, agus roimis sin arís do bhí sí ina Léachtóir le Gaeilge in Ollscoil Luimnigh, áit inar chaith sí roinnt blianta mar Cheann Léann na Gaeilge. Do bhain sí amach céim PhD in 2008 (UCC dá saothar ar amhráin Mháire Bhuí Ní Laeire, banfhile mór na Mumhan. Do foilsíodh Bláth ’s Craobh na nÚdar: Amhráin Mháire Bhuí léi (maraon le dlúthdhiosca d’amhráin Mháire Bhuí) in 2012, foilsíodh leabhar eile léi in 2018 ar an amhránaíocht agus an smaointeoireacht pholaitiúil dar teideal Singing Ideas: Performance, Politics, and Oral Poetry (Berghahn, 2018), agus in 2019 do foilsíodh cnuasach aistí dar teideal Ní Insint Dán ach Bheith: Aistí ar Smaointeoireacht an Ríordánaigh (An Sagart, Foilsitheoirí) a chuir sí in eagar i gcomhpháirt leis an Dr. Ríona Ní Churtáin, UCC. Tá saineolas ar leithligh ag Tríona i Léann an Taibhléirithe, agus tá suim mhór aici i gcleachtais chruthaitheacha na béalaireachta agus i bhforbairt an taighde ealaíonta sa Ghaelainn; is suim léi gach gné de shaíocht agus de litríocht na Gaelainne, go háirithe cúrsaí polaitíochta agus fáistine i bhfilíocht na naoú haoise déag, an chumadóireacht bhéil agus an seachadadh béil, traidisiún na mban, traidisiún na hamhránaíochta, agus cúrsaí suibiachtúlachta i Nua-fhilíocht na Gaelainne.


Tríona Ní Shíocháin is an interdisciplinary scholar of Music and Irish, and a whistle-player and singer. She is particularly interested in Irish-language performing arts and oral traditions, Irish traditional music, creative practice, women poet-composers, and histories of thought as represented in Irish-language song and poetry. She was appointed 
Professor of Modern Irish and Performing Arts at Maynooth University in 2021, prior to which she was Head of the Department of Music and Lecturer in Irish Traditional Music at University College Cork. She also was formerly a lecturer in Irish language and literature at the University of Limerick, where she spent a number of years as Head of Irish language and Literature. She is author of Bláth 's Craobh na nÚdar: Amhráin Mháire Bhuí (2012) and Singing Ideas: Performance, Politics and Oral Poetry (2018). In 2019, with Dr. Ríona Ní Churtáin, she published a collection of essays on the work and thought of Seán Ó Ríordáin entitled Ní Insint Dán Ach Bheith: Aistí ar Smaointeoireacht an Ríordánaigh (An Sagart, Foilsitheoirí). Tríona specialises in performance studies and oral tradition, and is particularly interested in the development of artistic research through the medium of Irish; she is interested in all aspects of Irish-language literature, poetry and culture, but most particularly eighteenth/nineteenth-century poetry, song and prophecy, the history of ideas, oral composition, transmission and performance, the sean-nós singing tradition, women's traditions, and representations of subjectivities in modern Irish literature.

Research Interests

An fhilíocht bhéil, traidisiún na hamhránaíochta, an ceol traidisiúnta, taibhealaíona na Gaeilge agus na Gaeltachta, an taighde ealaíonta, Léann an Taibhléirithe, an Teoiric Bhéil, Banfhilí na Gaelainne, an Teoiric Shóisialta, an eitnicheoleolaíocht, cúrsaí polaitíochta agus fáistine i dtraidisiún na n-amhrán, an tsuibiachtúlacht nua-aoiseach i litríocht na Gaelainne, traidisiúin smaointeoireachta.

Oral poetry, the song tradition, Irish traditional music, Irish-language and Gaeltacht performing arts, artistic research, performance theory, oral theory, Irish-language women poets, social theory, ethnomusicology, politics and prophecy, modern subjectivities, histories of thought.

Research Projects

Title Role Description Start date End date Amount
Proposal support for RELIVE PI 22/07/2022 21/07/2023 16000

Book

Year Publication
2021 Ní Shíocháin, T. (2021) Singing Ideas: Performance, Politics and Oral Poetry (paperback). Oxford and New York: Berghahn.
2018 Ní Shíocháin, T. (2018) Singing Ideas: Performance, Politics and Oral Poetry. Oxford and New York: Berghahn.
2012 Ní Shíocháin, T. (2012) Bláth 's Craobh na nÚdar: Amhráin Mháire Bhuí. BÁC: Coiscéim.

Edited Book

Year Publication
2023 Ní Shíocháin, T. agus Ní Annracháin, M (Ed.). (2023) Léachtaí Cholm Cille 53: Léann Feimineach agus Inscne na Gaeilge. Maynooth: An Sagart,
2019 Ní Churtáin, C. agus Ní Shíocháin, T (Ed.). (2019) Ní Insint Dán ach Bheith: Aistí ar Smaointeoireacht an Ríordánaigh. Maigh Nuad: An Sagart, foilsitheoirí,

Book Chapter

Year Publication
2023 Ní Shíocháin, T. (2023) ''Tost scríbhinne agus glór an bhéil bheo: insnce, béalaireacht, agus ceist na cumhachta i dtraidisiún na Gaelainne'' In: Léachtaí Cholm Cille 53: Léann Feimineach agus Inscne na Gaeilge. Maynooth : An Sagart.
2023 Ní Shíocháin, T. agus Ní Annracháin, M. (2023) ''Léann Feimineach agus Inscne na Gaeilge: Ag Tuar na Trioblóide'' In: Léann Feimineach agus Inscne na Gaeilge: Ag Tuar na Trioblóide. Maynooth : An Sagart.
2022 Ní Shíocháin, T. (2022) ''Parrhesia na mBan: Máire Ní Dhroma, Máire Bhuí Ní Laeire, agus Smaointeoireacht na hAmhránaíochta' ['Parrhesia of Women': Máire Ní Dhroma, Máire Bhuí Ní Laeire and the Thought of Song']' In: Léann na Sionainne. Dublin : Cló Léann na Gaeilge.
2022 Ní Shíocháin, T. (2022) ''An Smaointeoireacht Fhrithchoilíneach i Saothar Ceoil an Riadaigh'' In: Oidhreacht Sheáin Uí Riada. Baile Átha Cliath : An tOireachtas.
2022 Ní Shíocháin, T. (2022) 'Eispéireas, Brí, agus Machnamh: an Smaointeoireacht agus an Amhránaíocht' In: Dhá Leagan Déag: Léargais Nua ar an Sean-nós. Indreabhán : Cló Iar-Chonnacht.
2021 Ní Shíocháin, T. (2021) ''The Oral Tradition'' In: A History of Irish Women's Poetry eds. Ailbhe Darcy and David Wheatley. Cambridge : Cambridge University Press.
2021 Ní Shíocháin, T. (2021) ''Fearles Song: Máire Bhuí Ní Laeire (1774-c.1848)' In: The Oxford Handbook of Irish Song, 1100-1850 (online pre-print). Oxford : Oxford University Press. [Link]
2020 Ní Shíocháin, T. (2020) ''The Politics of Sound: Modernity and Post-colonial Identity in Irish-language Popular Song'' In: Made in Ireland: Studies in Popular Music. London : Routledge.
2019 Ní Churtáin, C. agus Ní Shíocháin, T. (2019) 'Réamhrá na nEagarthóirí' In: Ní Insint Dán ach Bheith: Aistí ar Smaointeoireacht an Ríordánaigh. Maigh Nuad : An Sagart, foilsitheoirí.
2019 Triona Ni Shiochain (2019) ''Comhthéacs an Cheoil in Aimsir Phiarais'' In: Ceiliúradh an Bhlascaoid: Piaras Feiritéar (c. 1600-52). Dún Chaoin : Ionad an Bhlascaoid.
2019 Ní Shíocháin, T. (2019) '‘Ní Insint Dán ach Bheith: Fís na Filíochta agus Smaointe Eispéireasacha na Nua-aimsire’' In: Ní Insint Dán ach Bheith: Aistí ar Smaointeoireacht an Ríordánaigh. Maigh Nuad : An Sagart, foilsitheoirí.
2018 Ní Shíocháin, T. (2018) '‘Singing Against the Empire: Anti-structure and Anti-colonial Discourse in Nineteenth-Century Irish Song.’' In: Songs of Social Protest. Lanham, Maryland : Rowman and Littlefield International.
2016 Ní Shíocháin, T. agus Boland, T. (2016) '‘‘Iomar doimhin na saoirse’ agus ‘the abyssal depths’: aisling ghéar Samuel Beckett agus Sheáin Uí Ríordáin ar eispéireas na suibiachta sa Nua-aimsir’' In: Aistí ar an bhFealsúnacht agus ar an tSíceolaíocht sa Chomhthéacs Liteartha. BÁC : Coiscéim.
2013 Ní Shíocháin, T. (2013) '‘Máire Bhuí Ní Laeire: File Béil agus Fáidh Míleannach’' In: Séimhfhear Suairc: Aistí in Ómós don Ollamh Breandán Ó Conchúir. An Daingean : An Sagart.

Peer Reviewed Journal

Year Publication
2021 Ní Shíocháin, T. (2021) ''Mother Music: Socially Embedded Creative Practice and the Marketisation of Irish Traditional Music.''. Ethnomusicology Ireland, .
2021 Ní Shíocháin, T. (2021) ''Foremothers''. Poetry Ireland Review, 134 :33-44.
2021 Ní Shíocháin, T. (2021) ''A Bhean Úd Thíos ar Bhruach an tSrutháin: an teanga fhíortha agus próiseas an deasghnátha i seoithín traidisiúnta ó Ghaeltacht Mhúscraí.''. COMHARTaighde, 6 (1).
2017 Ní Shíocháin, T. (2017) '‘Making Men: Work as Engendering Experience in Rotha Mór an tSaoil and Songs of Work.’'. Irish Journal of Anthropology, .
2016 Ní Shíocháin, T. (2016) '‘Bjorn Thomassen. Liminality and the Modern: Living through the In-Between.’'. Irish Journal of Anthropology, .
2016 Ní Shíocháin, T. (2016) '‘An Tairseachúlacht Bhuan agus Múnlú na Suibiachta i Nuafhilíocht na Gaelainne.’'. Leann, .
2015 Ní Shíocháin, T. (2015) '‘Aidan Doyle & Kevin Murray (eag.), In Dialogue with the Agallamh: Essays in Honour of Seán Ó Coileáin.’'. Beascna: Journal of Folklore and Ethnology, .
2014 Ní Shíocháin, T. (2014) '‘Memory, Liminality and Song Performance: Understanding the History of Thought through Song.’'. International Journal of Anthropology, .
2013 Ní Shíocháin, T. (2013) '‘Ó Laoire agus Williams. Bright Star of the West: Irish Song Man.’'. Beascna: Journal of Folklore and Ethnology, .
2013 Ní Shíocháin, T. (2013) '‘Ó Cadhla agus Ó Giolláin (eag.) Léann an Dúchais: Aistí in Ómós don Ollamh Gearóid Ó Crualaoich.’'. Bealoideas, .
2013 Ní Shíocháin, T. (2013) '‘Filí agus Amhránaithe, Cumadóirí agus Athchumadóirí: An Seachadadh Cruthaitheach agus an Chumadóireacht Bhéil i dTraidisiún Amhránaíochta na Gaelainne.’'. Beascna: Journal of Folklore and Ethnology, .
2010 Ní Shíocháin, T. (2010) '‘Ríonach uí Ógáin (eag.), Béaloideas 77: Tom Munnelly.’'. Beascna: Journal of Folklore and Ethnology, .
2009 Ní Shíocháin, T. (2009) '‘Filí agus Amhránaithe, Foinn agus Focail: Maidean Álainn Ghréine agus Ionad an Cheoil i dTraidisiún na nAmhrán.’'. Beascna: Journal of Folklore and Ethnology, .

Documentary

Year Publication
2023 McCarthy, P. agus Ní Shíocháin, T. (2023) 'Cérbh í Máire Bhuí Ní Laoghaire? Eipeasóid 4: An Liú gur Leath i bhfad i gcian' RTÉ Raidió na Gaeltachta. [Documentary]
2022 McCarthy, P. agus Ní Shíocháin, T. (2022) 'Cérbh í Máire Bhuí Ní Laoghaire? Eipeasóid 2: Máire Bhuí i measc na mBan (Cuid 1) RTÉ Raidió na Gaeltachtad 2:. [Documentary]
2023 McCarthy, P. agus Ní Shíocháin, T. (2023) 'Cérbh í Máire Bhuí Ní Laoghaire? Eipeasóid 3: Máire Bhuí i measc na mBan (Cuid 2)' RTÉ Raidió na Gaeltachta. [Documentary]
2022 McCarthy, P. agus Ní Shíocháin, T. (2022) 'Cérbh í Máire Bhuí Ní Laoghaire? Eipeasóid 1: Turas Mhuintir Mhic Cárthaigh' RTÉ Raidió na Gaeltachta. [Documentary]
2022 Ní Shíocháin, T. (2022) Amhránaíocht ar an sean-nós mar chuid de cheolchoirm ar líne 'Nollaig na mBan' á léiriú ag an Oireachtas. [Documentary]

Conference Contribution

Year Publication
2022 Ní Shíocháin. T. (2022) Trad Talk Symposium 'The Traditional Arts and Third Level Education' (panel member/ball de phainéal) University College Cork, 05/11/2022-05/11/2022.
2021 Ní Shíocháin, T. (2021) Siompóisiam: Oidhreacht Sheáin Uí Riada An Smaointeoireacht Fhrithchoilíneach i Saothar Ceoil an Riadaigh Baile Bhuirne/online, .
2021 Ní Shíocháin, T. (2021) Taighde Dána: Taibhealaíona agus Traidisiúin Bhéil na Gaeilge 'Teoiricí an Taibhléirithe' Maynooth University/online, .
2021 Ní Shíocháin, T. (2021) Taighde Dána: Taibhealaíona agus Traidisiúin Bhéil na Gaeilge 'An Taighde Ealaíonta sa Ghaeilge' Maynooth University/online, .
2021 Ní Shíocháin, T. (2021) Taighde Dána: Taibhealaíona agus Traidisiúin Bhéil na Gaeilge 'Ionchollú na Cruthaitheachta: an Damhsa agus an Ceol' Maynooth University/online, .
2021 Ní Shíocháin, T. (2021) Perspectives: Artistic Research and Practice ‘Experiential Orality and Theorisation in Song’ Solstice Arts Centre/Online, .
2020 Ní Shíocháin, T. (2020) ‘Abandoned women, fairy forts, and female prophets: politics, society and selves in Irish traditional song.’ International Council for Traditional Music Ireland Conference University College Cork, .
2019 Ní Shíocháin, T. (2019) ‘Mother Music: Socially Embedded Creative Practice and the Marketisation of Irish Traditional Music.’ Women in Folk/Traditional Music Conference NUI Galway, .
2018 Ní Shíocháin, T. (2018) 'Ceol trí Ghaelainn/Music through Irish: New Curricular Developments in Irish Traditional Music at University College, Cork.' Pedagogies, Practices and the Future of Folk Music in Higher Education Royal Conservatoire of Scotland, Glasgow, .
2018 Ní Shíocháin, T. (2018) ‘An Chaointeoireacht: Poetry as Performance and Ritual, the Female Voice, and Passing Through.’ Lament (Caointeoireacht/Keening) Re-imagined: Exploring Modern Applications for a Lost Cultural Form University College Cork, .
2018 Ní Shíocháin, T. (2018) 'Parrhesia na mBan: Máire Bhuí Ní Laeire, Máire Ní Dhroma, agus Smaointeoireacht na hAmhránaíochta' Léann na Sionainne Ollscoil Luimnigh, .
2018 Ní Shíocháin, T. (2018) 'The challenge of orality at university: politics, performance and performativity.' Pedagogies, Practices and the Future of Folk Music in Higher Education Royal Conservatoire of Scotland, Glasgow, .
2017 Ní Shíocháin, T. (2017) ‘Performativity, Thought and Song: Creating Alternative Spaces.’ Scenario Forum Conference: Performative Spaces in Education University College Cork, .
2017 Ní Shíocháin, T. (2017) 'Singing Ideas: Performance, Performativity and Power in Traditional Irish Song.' Amhrán/Arrane/Òran: A Conference on Gaelic Song University College Cork, .
2016 Ní Shíocháin, T. (2016) ‘Ní Insint Dán ach Bheith: Fís na Filíochta agus Smaointe Eispéireasacha na Nua-aimsire’ Ní Insint Dán Ach Bheith: Comhdháil ar Smaointeoireacht an Ríordánaigh Baile Bhuirne, .
2015 Ní Shíocháin, T. agus Boland, T. (2015) ‘Iomar doimhin na saoirse’ agus ‘the abyssal depths’: aisling ghéar Samuel Beckett agus Sheáin Uí Ríordáin ar eispéireas na suibiachta sa Nua-aimsir’ Comhdháil ar an tSíceolaíocht agus ar an bhFealsúnacht sa Chomhthéacs Liteartha BÁC, .
2015 Ní Shíocháin, T. (2015) ‘Eispéireas, Brí agus Machnamh: an Smaointeoireacht agus an Amhránaíocht.’ Dhá Leagan Déag: Comhdháil faoin amhránaíocht ar an sean-nós NUI Galway, .
2015 Ní Shíocháin, T. (2015) ‘An liú gur leath i bhfad i gcian/ the shout that resounded afar: ideas, identity and representations of the past through singing.’ Commemorations: Concepts and Contexts University College Cork, .
2015 Ní Shíocháin, T. (2015) ‘Where everything trembles in the balance: ekstasis, liminality and singing ideas.’ Songs of Social Protest Conference University of Limerick, .
2015 Ní Shíocháin, T. (2015) ‘An Tairseachúlacht Bhuan agus Múnlú na Suibiachta i Nua-fhilíocht na Gaelainne’ Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge NUI Galway, .
2015 Ní Shíocháin, T. (2015) ‘Tairseachúlacht agus Imeartas na hAmhránaíochta: an Aeistéitic agus an Machnamh.’ Tradsong Symposium Irish World Academy for Music and Dance, .
2015 Ní Shíocháin, T. (2015) ‘The dissolution of the old order and the transformation of the subject: representations of the in-between self in the poetry of Aogán Ó Rathaille and Dáibhí Ó Bruadair.’ Moments of Becoming: Transitions and Transformations in Early Modern Europe Conference University of Limerick, .
2013 Ní Shíocháin, T. (2013) ‘Theorizing Creativity: Poesis and the Aesthetics of Orality.’ Poesis: The Ambivalent Creation of Truth: 6th International Political Anthropology Conference Waterford Institute of Technology, .
2012 Ní Shíocháin, T. (2012) ‘Filí agus Amhránaithe, Cumadóirí agus Athchumadóirí: An ‘Seachadadh Cruthaitheach’ in Iarthar agus in Oirthear na Mumhan.’ Comhdháil na nDéise Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge, .
2012 Ní Shíocháin, T. (2012) ‘Ugliness, Truth and Beauty: Orality, Play and Creativity in the Gaelic Chanson de la Malmariée and Cúirt an Mheon-Oíche/ The Midnight Court by Brian Merriman.’ Play: the Creation of Culture in the Modern World, 5th International Political Anthropology Conference Waterford Institute of Technology, .
2011 Ní Shíocháin, T. (2011) ‘Máire Bhuí Ní Laoghaire: File Béil agus Fáidh Míleannach.’ Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge NUI Galway, .
2011 Ní Shíocháin, T. (2011) ‘Post-coloniality and subjectivity: representations of the authentic/inauthentic self in the poetry of Seán Ó Ríordáin and Nuala Ní Dhomhnaill.’ International Political Anthropology Conference University College Cork, .
2010 Ní Shíocháin, T. (2010) ‘Song Poets, Liminality and Political Thought in 18th- and 19th-Century Gaelic Ireland.’ Ek-stasis: Ecstacy in Politics, International Political Anthropology Conference Waterford Institute of Technology, .
2008 Ní Shíocháin, T. (2008) ‘Amhráin Mháire Bhuí Ní Laeire agus Ceard na Cumadóireachta Béil.’ Dáil Thuamhan Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach, .
2005 Ní Shíocháin, T. (2005) ‘The Songs of Máire Bhuí Ní Laeire: Performance, Politics and Oral Poetry.’ Society for Musicology in Ireland Conference University College Cork, .
2022 Ní Shíocháin, T. (2022) Léachtaí Cholm Cille 2022: Léann Feimineach agus Inscne na Gaeilge ‘Tost Scríbhinne agus Glór an Bhéil Bheo: Inscne, Béalaireacht agus Ceist na Cumhachta i dTraidisiún na Gaelainne’ Léachtaí Cholm Cille 2022: Léann Feimineach agus Inscne na Gaeilge Maynooth University, .

Blog

Year Publication
2018 Ní Shíocháin, T. (2018) ‘Ar Leacain na Gréine’ West Cork Deep Maps Coastal Cultures www.deepmapscork.ie, suíomh idirlín léannta maoinithe ag an gComhairle um Thaighde in Éirinn. [Blog]

Guest Lectures

Year Publication
2022 Ní Shíocháin, T. (2022) 'An Taighde Ealaíonta agus Ceist na Béalaireachta' [Artistic Research and the Question of Orality], Acadamh na hOllscolaíochta, Gaillimh. [Guest Lectures]
2020 Ní Shíocháin, T. (2020) Ball de phainéal do léacht phoiblí dar teideal Introduction: Envisioning the Future of Artistic Doctorates in Ireland. [Guest Lectures]
2020 Ní Shíocháin, T. (2020) Ball de phainéal do léacht phoiblí dar teideal Visioning the Future of Artistic Researcj Doctorates in Ireland. [Guest Lectures]
2020 Ní Shíocháin, T. (2020) Ball de phainéal do léacht phoiblí ar dhochtúireachtaí ealaíonta dar teideal Visioning the Future: Ireland in Europe - Reflections and Resonance. [Guest Lectures]

Guest Speaker Hosted

Year Publication
2020 Ní Shíocháin, T. (2020) Artistic Research in Music. Guest Speaker Paulo de Assis. [Guest Speaker Hosted]

Invited Lectures

Year Publication
2020 Ní Shíocháin, T. (2020) ‘Tuige Cultúr?’: agallamh beo poiblí ar stáitse leis an Ollamh Louis de Paor agus an Dr. Aodh Ó Coileáin ag Scoil Gheimhridh Merriman. [Invited Lectures]
2019 Ní Shíocháin, T. (2019) ‘The Sound of Silence in Modernity: Singing for Social Theory’, UCC/WIT Economy and Society Summer School. [Invited Lectures]
2018 Ní Shíocháin, T. (2018) ‘Comhthéacs an Cheoil in Aimsir Phiarais Feirtéar.’ Ceiliúradh an Bhlascaoid, Ionad an Bhlascaoid, Dún Chaoin, Corca Dhuibhne. [Invited Lectures]
2017 Ní Shíocháin, T. (2017) ‘Singing Ideas: Orality, Performance, Politics and the Songs of Máire Bhuí.’Fuaim Lecture Series, UCC. [Invited Lectures]
2016 Ní Shíocháin, T. (2016) ‘Amhráin Mháire Bhuí.’ Aoiléacht ag Daonscoil na Mumhan, Rinn Ó gCuanach. [Invited Lectures]
2016 Ní Shíocháin, T. (2016) ‘Orality and the History of Political Thought.’ UCC/WIT Economy and Society Summer School. [Invited Lectures]
2015 Ní Shíocháin, T. (2015) ‘Ag dreapadóireacht gan chomhlíonadh’ agus an Mhurúch ar thalamh thirim: an tairseachúlacht bhuan agus múnlú na suibiachta sa Nuafhilíocht.’ Seimineár Léann na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh. [Invited Lectures]
2014 Ní Shíocháin, T. (2014) ‘Play, Performance and Political Thought: the History of Ideas and the Songs of Máire Bhuí Ní Laeire.’ Eighteenth-century Ireland Society Seminar, UL. [Invited Lectures]
2014 Ní Shíocháin, T. (2014) ‘An imirt, an bhéalaireacht agus an machnamh: stair na smaointeoireachta agus amhráin Mháire Bhuí.’ Seimineár Litríochta UCD. [Invited Lectures]
2012 Ní Shíocháin, T. (2012) ‘Amhráin Mháire Bhuí Ní Laeire: An Chruthaitheacht, an Bhéalaireacht agus an Machnamh Polaitiúil.’ Aoiléacht do Chumann Bhéaloideasa Éireann. [Invited Lectures]
2012 Ní Shíocháin, T. (2012) ‘An Fhilíocht Bhéil agus an Machnamh Polaitiúil: Béalaireacht, Cruthaitheacht agus Brí i bhFilíocht Mháire Bhuí Ní Laeire.’ Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. [Invited Lectures]
2011 Ní Shíocháin, T. (2011) ‘Máire Bhuí Ní Laoghaire: File Béil agus Fáidh Míleannach.’ Aoiléacht, Éigse Dhiarmuid Uí Shúilleabháin, Baile Bhúirne. [Invited Lectures]
2011 Ní Shíocháin, T. (2011) ‘An tEagrán Iltéacsúil (multi-text edition): léamh na lámhscríbhinní déanacha, modhanna eagarthóireachta agus an cultúr béil.’ Palaeography and manuscript-based research: Intensive Postgraduate Seminar, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. [Invited Lectures]
2009 Ní Shíocháin, T. (2009) ‘Lámhscríbhinní déanacha: an chanúint agus an traidisiún béil.’ Palaeography and manuscript-based research: Intensive Postgraduate Seminar, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. [Invited Lectures]
2008 Ní Shíocháin, T. (2008) ‘Amhráin Mháire Bhuí Ní Laeire agus Ceard na Cumadóireachta Béil.’ Seimineár Roinn na Nua-Ghaeilge, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. [Invited Lectures]
2005 Ní Shíocháin, T. (2005) ‘Máire Bhuí Ní Laeire: An Taighde is Déanaí.’Léacht phoiblí ar Mháire Bhuí mar chuid de Scéim Amhránaíochta ‘Aisling Gheal’, Baile Mhic Íre. [Invited Lectures]

Video recording / TV

Year Publication
2017 Ní Shíocháin, T. agus Ní Shíocháin Ní Bheoláin, G. (2017) ‘Hup’. TG4, Eanair 2017, amhránaíocht ar an sean-nós. [Video recording / TV]
2016 Ní Shíocháin, T. (2016) ‘An Béaloideas Beo: An Ceol.’ TG4, Nollaig 2016, agallamh/plé mar chuid de phainéal scoláirí an chláir. [Video recording / TV]
2014 Ní Shíocháin, T. (2014) ‘An Béaloideas Beo: An Litríocht Bhéil.’ TG4, Nollaig 2014, agallamh/plé mar chuid de phainéal scoláirí an chláir. [Video recording / TV]

Radio Presentation

Year Publication
2022 Ní Shíocháin, T. (2022) Agallamh fé Chath Chéim an Fhia, An Saol ó Dheas, 21 Eanair 2022. [Radio Presentation]
2022 Ní Shíocháin, T. (2022) Amhránaíocht ar an sean-nós mar chuid de chlár raidió ar Mháire Bhuí (RTÉ Raidió na Gaeltachta). [Radio Presentation]
2019 Ní Shíocháin, T. (2019) RTÉ Raidio 1 Céilí House beo ó Halla Uí Riada, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. 30 Márta, comhstiúrthóir ceoil, ceoltóir, cainteoir. [Radio Presentation]
2021 Ní Shíocháin, T. (2021) Iris Aniar - Agallamh, 21 Meitheamh 2021. [Radio Presentation]
2021 Ní Shíocháin, T. (2021) 'An Saol ó Dheas' - agallamh, 18 Eanair 2021. [Radio Presentation]
2021 Ní Shíocháin, T. (2021) 'An Saol ó Dheas' - agallamh, 25 Márta 2021. [Radio Presentation]
2019 Ní Shíocháin, T. (2019) RTÉ Raidio 1 Céilí House beo ó Halla Uí Riada, COC. Uair a’ chloig, 30 Márta (comhstiúrthóir ceoil, ceoltóir, cainteoir). [Radio Presentation]
2019 Ní Shíocháin, T. (2019) RTÉ Raidio 1 Céilí House beo ó Halla Uí Riada, COC. Uair a’ chloig, 20 Aibreán (comhstiúrthóir ceoil, ceoltóir). [Radio Presentation]
2019 Ní Shíocháin, T. (2019) Raidió na Gaeltachta ‘An Saol ó Dheas’, agallamh fén leabhar nua ar Sheán Ó Ríordáin, Ní Insint Dán Ach Bheith: Aistí ar Smaointeoireacht an Ríordánaigh, agus fé cheolchoirm de chuid na hOllscoile san Ionad Cultúrtha i mBaile Bhuirne, 20 Feabhra. [Radio Presentation]
2018 Ní Shíocháin, T. (2018) 'Cormac ag a Cúig', Raidió na Gaeltachta, Tráchtaireacht Pholaitiúil agus Cúrsaí Reatha, 30 Eanair. [Radio Presentation]
2018 Ní Shíocháin, T. (2018) ‘An Saol ó Dheas’, Raidió na Gaeltachta, agallamh fé mhodúil cheoil trí mheán na Gaelainne agus an amhránaíocht ar an sean-nós i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, 24 Eanair. [Radio Presentation]
2018 Ní Shíocháin, T. (2018) ‘An Saol ó Dheas’, Raidió na Gaeltachta, agallamh fé chúrsaí Gaelscolaíochta, 11 Bealtaine. [Radio Presentation]
2018 Ní Shíocháin, T. (2018) ‘An Saol ó Dheas’, Raidió na Gaeltachta, agallamh fé Roinn an Cheoil, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, 08 Meitheamh. [Radio Presentation]
2018 Ní Shíocháin, T. (2018) ‘An Saol ó Dheas’, Craoladh speisialta ó Halla Uí Riada dar teideal ‘Ceol na Gaeltachta i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh’ (Bliain na Gaeilge), 50 neomat (ceoltóir, amhránaí, rinceoir seite, láithreoir), 29 Deireadh Fómhair 2018. [Radio Presentation]
2018 Ní Shíocháin, T. (2018) ‘An Saol ó Dheas’, Raidió na Gaeltachta, Agallamh fé cheolchoirm speisialta do Bhliain na Gaeilge i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, 25 Deireadh Fómhair. [Radio Presentation]
2017 Ní Shíocháin, T. (2017) Óráid d’Oscailt Oifigiúil Éigse Dhiarmuidín 2017, ‘An Saol ó Dheas’, Raidió na Gaeltachta, 06 Nollaig 2017, 10 neomat. [Radio Presentation]
2017 Ní Shíocháin, T. (2017) Ceol beirte ar fheadóga stáin le Nada Ní Chuirrín, le tionlacan ó Chathal Ó Curráin ar an mbazouki, chomh maith le hagallamh gairid, ‘Togha agus Rogha an tSathairn’, Raidió na Gaeltachta, 04 Nollaig 2017. [Radio Presentation]
2016 Ní Shíocháin, T. (2016) ‘Ar Bhruach na Sionainne’, Raidió na Gaeltachta, agallamh agus ceol (feadóg stáin agus amhránaíocht ar an sean-nós) , Márta 2016. [Radio Presentation]
2015 Ní Shíocháin, T. (2015) ‘Cormac ag a Cúig’, Raidió na Gaeltachta, tráchtaireacht pholaitiúil agus cúrsaí reatha, 05 Eanair 2015. [Radio Presentation]
2015 Ní Shíocháin, T. (2015) ‘Cruinneog’, Raidió na Gaeltachta, cúrsaí ealaíne agus cultúir, agallamh fén gcéad eagrán Seapáinise de Chúirt an Mheon Oíche le Brian Merriman, 28 Márta 2015. [Radio Presentation]
2014 Ní Shíocháin, T. (2014) ‘Cormac ag a Cúig’, Raidió na Gaeltachta, tráchtaireacht pholaitiúil agus cúrsaí reatha, 06 Deireadh Fómhair 2014. [Radio Presentation]
2011 Ní Shíocháin, T. (2011) ‘An Saol ó Dheas’, Raidió na Gaeltachta, agallamh fém chuid taighde ar Mháire Bhuí Ní Laeire, 02 Samhain 2011. [Radio Presentation]
2011 Ní Shíocháin, T. (2011) ‘An Saol ó Dheas’, Raidió na Gaeltachta, agallamh fé Mháire Bhuí Ní Laeire, chomh maith le hamhrán uaim féin, 25 Bealtaine 2011. [Radio Presentation]
2010 Ní Shíocháin, T. (2010) Feadóg Stáin aonair ar RTÉ Radio 1 ‘Céilí House’ ó Dhámh Chruinne Éireann, Ollscoil Luimnigh. [Radio Presentation]
2010 Ní Shíocháin, T. (2010) Feadóg Stáin aonair ar RTÉ Radio 1 ‘Céilí House’ ón mBaile Dubh i gContae Phort Láirge, clár ag díriú ar cheol Bhobby Gardiner agus ar sheoladh a dhlúthdhiosca nua, ‘The High Level’. [Radio Presentation]
2008 Ní Shíocháin, T. (2008) ‘Scríbhneoirí faoi chaibidil’ RTÉ Raidio 1, clár uair a’ chloig ar fhaid ar Máire Bhuí Ní Laeire, an tOllamh Alan Titley sa chathaoir, 25 Aibreán 2008. [Radio Presentation]
Certain data included herein are derived from the © Web of Science (2024) of Clarivate. All rights reserved.