IT Services are currently providing support remotely and will continue to do so. The Servicedesk reception area is closed. All IT related queries and requests should be emailed to servicedesk@mu.ie
 

IT Services provides a wide range of general and specialist IT services to students and staff of the university in support of the university’s objectives in areas including teaching, learning and research.
IT Services also supports and maintains the computing infrastructure which underpins those services.  Details of the services provided are available on this website and support and assistance in using those services can be obtained by:

Checking our Frequently Asked Questions (FAQs) 
E-mailing our ServiceDesk (servicedesk@mu.ie)
Telephoning +353-1-708 3388 / +353-1-7083830

Visiting IT Services, we are located in Eolas on the North Campus. Contacting our customer service staff (Computing Assistants) in any of our student computing locations.
Attending clinics which we run periodically – especially for wireless connectivity issues. If you are a new student or new staff member, we particularly encourage you to visit our facilities and make direct contact with our support staff.

Cuireann Seirbhísí TF réimse leathan de sheirbhísí ginearálta agus de shainsheirbhísí TF ar fáil do mhic agus do bhaill foirne na hOllscoile. Tacaíonn Seirbhísí TF leis an Ollscoil a cuspóirí i réimsí éagsúla a bhaint amach; cuspóirí taighde, foghlama agus teagaisc san áireamh. Tugann Seirbhísí TF aire don bhonneagar ríomhaireachta a bhuntacaíonn leis na seirbhísí sin. Tá tuilleadh eolais faoi na seirbhísí ar fáil ar an suíomh idirlín seo.
Is féidir tacaíocht agus cúnamh i leith úsáid na seirbhísí a fháil trí:

na Ceisteanna Coitianta (FAQs) a sheiceáil
ríomhphost a sheoladh chuig an deasc chabhrach (servicedesk@mu.ie)
nó glaoch a chur ar +353-1-708 3388 / 3830 / +353-1-708 3830

Chuairt a thabhairt ar Sheirbhísí TF ar an gCampas. Theagmháil a dhéanamh lenár bhfoireann um sheirbhís do chustaiméirí (Cúntóirí Ríomhaireachta) i gceann dár láithreacha ríomhaireachta do mhic léinn fhreastail ar cheann de na clinicí a reáchtálaimid go tréimhsiúil – go háirithe má tá deacrachtaí agat a bhaineann leis an nascacht gan sreang.
Más mac léinn nó ball foirne nua thú, molaimid duit cuairt a thabhairt ar ár saoráidí agus teagmháil dhíreach a dhéanamh lenár bhfoireann tacaíochta.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------